PENYELARAS PROGRAM SISWAZAH DENGAN KERJA KURSUS

 

PROF. DR. WEE LEI HUM

Program Sarjana Sains Kesihatan (Pendidikan Kesihatan) 
+603-9289 7297        Related image weeleihum@ukm.edu.my


 

 

 

DR. (PHD) NOH HAJI AMIT

Program Sarjana Psikologi Klinikal 
+603-9289 8187        Related imagenohamit@ukm.edu.my

 


 

 

 

DR. (PHD) NUR ZAKIAH MOHD SAAT

Program Sarjana Sains Kesihatan (Sains Bioperubatan) 

+603-9289 5688      Related imagenurza@ukm.edu.my

 

 


 

DR. (PHD) NOR AINI JAMIL

Program Sarjana Sains Kesihatan (Pemakanan Klinikal) 
+603-2687 7081         Related image ainijamil@ukm.edu.my


 

 DR. (PHD) WONG JYH EIIN

Program Sarjana Sains Kesihatan (Pemakanan Komuniti)
+603-2687 7683        Related imagewjeiin@ukm.edu.my

 


 

 

DR. (PHD) NORLIZA MOHAMAD FADZIL

Program Sarjana Klinikal Optometri
+603-9289 7377        Related image norlizafadzil@ukm.edu.my

 

 


Hubungi Kami:

Image result for surat icon.png

Pejabat Timbalan Dekan Siswazah,

 Fakulti Sains Kesihatan

Universiti Kebangsaan Malaysia

Jalan Raja Muda Abdul Aziz

50300 Kuala Lumpur

Image result for phone icon+603-9289 7038/ 7983   Image result for email icon.png asnawi.asyraf@ukm.edu.my