Cari Penyelia Anda

 

 

Dr. (PhD) Noh Amit

 

 

Noh Amit

 

Prof. Dr. (PhD) Poh Bee Koon

 

 

Poh Bee Koon

Kepakaran:
Pemakanan Kanak-kanak dan Remaja / Aktiviti Fizikal dan Penggunaan Tenaga / Penentuan Komposisi Tubuh

Program:
Sains Pemakanan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT KESIHATAN KOMUNITI (CENTRE FOR COMMUNITY HEALTH)

Hubungi:
03-9289 7686; pbkoon@ukm.edu.my

 

 

Prof. Dr. (PhD) Bariah Mohd Ali

 

 

Bariah Mohd Ali

Kepakaran:
Kanta Sentuh / Ortokeratologi/Keratokonus

Program:
Optometri & Sains Penglihatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT KESIHATAN KOMUNITI (CENTRE FOR COMMUNITY HEALTH)
PUSAT KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
03-9289 7602; bariah@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Anuar Ithnin

 

 

Anuar Ithnin

Kepakaran:
Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan, Pengurusan Keselamatan Industri

Program:
Kesihatan Persekitaran & Keselamatan Industri

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT KESIHATAN KOMUNITI (CENTRE FOR COMMUNITY HEALTH)
PUSAT KESIHATAN KOMUNITI (CENTRE FOR COMMUNITY HEALTH)

Hubungi:
03-9289 7421; anuarithnin@yahoo.com

 

 

Puan Sameeha

 

 

Sameeha

Kepakaran:
International Nutrition, Food Marketing

Program:
Sains Pemakanan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT KESIHATAN KOMUNITI (CENTRE FOR COMMUNITY HEALTH)
PUSAT PENUAAN SIHAT & KESEJAHTERAAN (CENTRE FOR HEALTHY AGING & WELLNESS) – H-CARE

Hubungi:
03-92898079; sameeha@ukm.edu.my

 

 

Prof. Madya Dr. (PhD) Nik Shanita Safii

 

 

Nik Shanita Safii

Kepakaran:
Glycemic Index, Sports Nutrition, The Nutrition Status of Certain People

Program:
Dietetik

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT KESIHATAN KOMUNITI (CENTRE FOR COMMUNITY HEALTH)
PUSAT KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
03-9289 7662; nikshanita@ukm.edu.my

 

 

Prof. Dr. (PhD) Sharanjeet Kaur

 

 

Sharanjeet Kaur

Kepakaran:
Persepsi Cahaya / Persepsi Warna

Program:
Optometri & Sains Penglihatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT KESIHATAN KOMUNITI (CENTRE FOR COMMUNITY HEALTH)
PUSAT REHABILITASI & KEPERLUAN KHAS (CENTRE FOR REHABILITATION & SPECIAL NEEDS)

Hubungi:
03-9289 7480; sharanjeet@ukm.edu.my

 

 

Prof. Dr. (PhD) Norimah A. Karim

 

 

Norimah A. Karim

Kepakaran:
Penilaian Pengambilan Pemakanan / Pemakanan Kesihatan Awam / Pemakanan dan Tingkahlaku

Program:
Sains Pemakanan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT KESIHATAN KOMUNITI (CENTRE FOR COMMUNITY HEALTH)

Hubungi:
03-9289 7622; norimahkarim@ukm.edu.my

 

 

Puan Norlaila Bt Mat Daud

 

 

Norlaila Bt Mat Daud

Kepakaran:
Pediatrik Optometri / Elektrofisiologi visual / Dispensing Oftalmik

Program:
Optometri & Sains Penglihatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT KESIHATAN KOMUNITI (CENTRE FOR COMMUNITY HEALTH)

Hubungi:
03-9289 8063; laila@ukm.edu.my

 

 

Prof. Datuk Dr. (PhD) Rokiah Hj Omar

 

 

Rokiah Hj Omar

Kepakaran:
Penglihatan Terhad / Fungsi Visual / Ergonomik

Program:
Optometri & Sains Penglihatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT KESIHATAN KOMUNITI (CENTRE FOR COMMUNITY HEALTH)
PUSAT REHABILITASI & KEPERLUAN KHAS (CENTRE FOR REHABILITATION & SPECIAL NEEDS)

Hubungi:
03-9289 8058; r_onar@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Mahadir Ahmad

 

 

Mahadir Ahmad

 

Dr. Caryn Chan Mei Hsien

 

 

Caryn Chan Mei Hsien

Kepakaran:
Psycho-Oncology

Program:
Sains Pemakanan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT KESIHATAN KOMUNITI (CENTRE FOR COMMUNITY HEALTH)
PUSAT KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
+6016-3090771; caryn@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Nor Farah Mohamad Fauzi

 

 

Nor Farah Mohamad Fauzi

 

Dr. (PhD) Wong Jyh Eiin

 

 

Wong Jyh Eiin

Kepakaran:
Penentuan kualiti dan corak diet / Pembangunan dan evaluasi kaedah penilaian diet dan aktiviti fizikal / Penilaian antropometri

Program:
Sains Pemakanan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT KESIHATAN KOMUNITI (CENTRE FOR COMMUNITY HEALTH)

Hubungi:
03-9289 7683; wjeiin@ukm.edu.my

 

 

Profesor Madya Wee Lei Hum

 

 

Wee Lei Hum

 

Dr. (PhD) Sumithira Narayanasamy

 

 

Sumithira Narayanasamy

Kepakaran:
Penglihatan Kanak-Kanak

Program:
Optometri & Sains Penglihatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT KESIHATAN KOMUNITI (CENTRE FOR COMMUNITY HEALTH)
PUSAT REHABILITASI & KEPERLUAN KHAS (CENTRE FOR REHABILITATION & SPECIAL NEEDS)

Hubungi:
03-9289 8060; sumithira@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Mizhanim Mohamad Shahimin

 

 

Mizhanim Mohamad Shahimin

Kepakaran:
Pengesanan Gerakan Mata & Kajian Kebolehgunaan (Eye tracking & Usability Studies)

Program:
Optometri & Sains Penglihatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT KESIHATAN KOMUNITI (CENTRE FOR COMMUNITY HEALTH)
PUSAT KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
03-9289 8059; mizhanim@ukm.edu.my

 

 

Prof. Dr. (PhD) Ruzita Abd. Talib

 

 

Ruzita Abd. Talib

Kepakaran:
Pendidikan Pemakanan dan Komunikasi Pemakanan / Pemakanan Komuniti / Intervensi Obesiti

Program:
Sains Pemakanan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT KESIHATAN KOMUNITI (CENTRE FOR COMMUNITY HEALTH)

Hubungi:
03-9289 7512; rzt@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Mohd Izzuddin Hairol

 

 

Mohd Izzuddin Hairol

 

Prof. Madya Dr. (PhD) Haliza Abdul Mutalib

 

 

Haliza Abdul Mutalib

Kepakaran:
Kanta Sentuh / Morfologi Kornea / Penglihatan Pemanduan

Program:
Optometri & Sains Penglihatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT KESIHATAN KOMUNITI (CENTRE FOR COMMUNITY HEALTH)

Hubungi:
03-9289 7649; halizamutalib@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Bashirah Ishak

 

 

Bashirah Ishak

Kepakaran:
Persepsi Warna / Dispensing Oftalmik

Program:
Optometri & Sains Penglihatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT KESIHATAN KOMUNITI (CENTRE FOR COMMUNITY HEALTH)

Hubungi:
03-9289 8062; bashirah@ukm.edu.my

 

 

Dr. Nur Zakiah Mohd Saat

 

 

Nur Zakiah Mohd Saat

Kepakaran:
Biostatistik, soal- selidik, kualitatif

Program:
Sains Bioperubatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT KESIHATAN KOMUNITI (CENTRE FOR COMMUNITY HEALTH)
PUSAT KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
03-9289 7606; nurza@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Nor Aini Jamil

 

 

Nor Aini Jamil

Kepakaran:
Vitamin D, musculoskeletal health, sports nutrition

Program:
Dietetik

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT KESIHATAN KOMUNITI (CENTRE FOR COMMUNITY HEALTH)
PUSAT PENUAAN SIHAT & KESEJAHTERAAN (CENTRE FOR HEALTHY AGING & WELLNESS) – H-CARE

Hubungi:
03-9289 7081; ainijamil@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Saadah Mohamed Akhir

 

 

Saadah Mohamed Akhir

 

Puan Haslina Binti Abdul Hamid

 

 

Haslina Binti Abdul Hamid

Kepakaran:
Pemakanan Klinikal Kanak-Kanak

Program:
Dietetik

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT KESIHATAN KOMUNITI (CENTRE FOR COMMUNITY HEALTH)
PUSAT PENUAAN SIHAT & KESEJAHTERAAN (CENTRE FOR HEALTHY AGING & WELLNESS) – H-CARE

Hubungi:
019-4883607; haslina86@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Zaini Said

 

 

Zaini Said

Kepakaran:
Psikologi Kaunseling

Program:
Psikologi Kesihatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT KESIHATAN KOMUNITI (CENTRE FOR COMMUNITY HEALTH)
PUSAT PENUAAN SIHAT & KESEJAHTERAAN (CENTRE FOR HEALTHY AGING & WELLNESS) – H-CARE

Hubungi:
017-369-8339; zainisaid@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Ponnusamy Subramaniam

 

 

Ponnusamy Subramaniam

Kepakaran:
Psikologi Klinikal

Program:
Psikologi Kesihatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT KESIHATAN KOMUNITI (CENTRE FOR COMMUNITY HEALTH)
PUSAT PENUAAN SIHAT & KESEJAHTERAAN (CENTRE FOR HEALTHY AGING & WELLNESS) – H-CARE

Hubungi:
03-9289 8185; ponnusaami@ukm.edu.my

 

 

Prof. Madya Dr. (PhD) Zahara Abdul Manaf

 

 

Zahara Abdul Manaf

Kepakaran:
Dietary intervention, Weight reduction & lifestyle program at workplace

Program:
Dietetik

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT PENUAAN SIHAT & KESEJAHTERAAN (CENTRE FOR HEALTHY AGING & WELLNESS) – H-CARE

Hubungi:
03-9289 7677; zaharamanaf@ukm.edu.my

 

 

Prof. Madya Dr. (PhD) Hasnah Haron

 

 

Hasnah Haron

Kepakaran:
Kacang soya dan Kesihatan / Analisis komposisi makanan / Kebersihan dan keselamatan makanan

Program:
Sains Pemakanan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT PENUAAN SIHAT & KESEJAHTERAAN (CENTRE FOR HEALTHY AGING & WELLNESS) – H-CARE

Hubungi:
03-9289 7457; hasnaharon@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Nurul Huda Razalli

 

 

Nurul Huda Razalli

Kepakaran:
Pemakanan kanser, pemakanan enteral, pemakanan klinikal, pengurusan perkhidmatan makanan

Program:
Dietetik

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT PENUAAN SIHAT & KESEJAHTERAAN (CENTRE FOR HEALTHY AGING & WELLNESS) – H-CARE

Hubungi:
014-377-2418; nurulhuda.razalli@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Norhayati Ibrahim

 

 

Norhayati Ibrahim

Kepakaran:
Kualiti hidup pesakit kronik, tingkah laku bunuh diri, strategi daya tindak dan kesihatan mental, kaunseling kesihatan

Program:
Psikologi Kesihatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT PENUAAN SIHAT & KESEJAHTERAAN (CENTRE FOR HEALTHY AGING & WELLNESS) – H-CARE

Hubungi:
03-2687 8174; yatieibra@ukm.edu.my

 

 

Dr. Nur Hana Hamzaid

 

 

Nur Hana Hamzaid

Kepakaran:
Pemakanan Golongan Kurang Upaya

Program:
Dietetik

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT PENUAAN SIHAT & KESEJAHTERAAN (CENTRE FOR HEALTHY AGING & WELLNESS) – H-CARE
PUSAT REHABILITASI & KEPERLUAN KHAS (CENTRE FOR REHABILITATION & SPECIAL NEEDS)

Hubungi:
03-9289 7511 (ext.7080); hanahamzaid@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Dr. Razinah Sharif@Mohd Sharif

 

 

Dr. Razinah Sharif@Mohd Sharif

Kepakaran:
Kesihatan Genom, Genom Integriti, Pemakanan dan Genetik, Toksikologi Pemakanan

Program:
Sains Pemakanan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT PENUAAN SIHAT & KESEJAHTERAAN (CENTRE FOR HEALTHY AGING & WELLNESS) – H-CARE

Hubungi:
03-9289 7459; razinah@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Arimi Fitri Mat Ludin

 

 

Arimi Fitri Mat Ludin

Kepakaran:
Senaman Fisiologi

Program:
Sains Bioperubatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT PENUAAN SIHAT & KESEJAHTERAAN (CENTRE FOR HEALTHY AGING & WELLNESS) – H-CARE

Hubungi:
03-9289 8043; arimifitri@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Hanis Mastura Yahya

 

 

Hanis Mastura Yahya

Kepakaran:
Pengambilan makanan dan fungsi kognitif / Analisis polifenol dalam makanan

Program:
Sains Pemakanan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT PENUAAN SIHAT & KESEJAHTERAAN (CENTRE FOR HEALTHY AGING & WELLNESS) – H-CARE

Hubungi:
03-9289 7509; hanis.yahya@ukm.edu.my

 

 

Prof. Madya Dr. Noor Ibrahim Mohamed Sakian

 

 

Noor Ibrahim Mohamed Sakian

 

Prof. Dr. (PhD) Suzana Shahar

 

 

Suzana Shahar

Kepakaran:
Adolescent Nutrition, Epidemiology Nutrition, Micronutrient

Program:
Dietetik

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT PENUAAN SIHAT & KESEJAHTERAAN (CENTRE FOR HEALTHY AGING & WELLNESS) – H-CARE

Hubungi:
03-9289 7651; suzana.shahar@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Wan Syafira Ishak

 

 

Wan Syafira Ishak

Kepakaran:
Penilaian dan Pengurusan Tinitus, Hiperakusis dan Masalah Pendengaran Akibat Bunyi Hingar

Program:
Audiologi

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT PENUAAN SIHAT & KESEJAHTERAAN (CENTRE FOR HEALTHY AGING & WELLNESS) – H-CARE

Hubungi:
03-9289 5011; wsyafira@ukm.edu.my

 

 

Prof. Madya Dr. (PhD) Nor Fadilah Rajab

 

 

Nor Fadilah Rajab

Kepakaran:
Biokimia / Toksikologi / Bioteknologi

Program:
Sains Bioperubatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT PENUAAN SIHAT & KESEJAHTERAAN (CENTRE FOR HEALTHY AGING & WELLNESS) – H-CARE

Hubungi:
03-9289 7002; nfadilah@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Marniza Omar

 

 

Marniza Omar

 

Prof. Madya Dr. (PhD) Nor Azlin Mohd Nordin

 

 

Nor Azlin Mohd Nordin

Kepakaran:
Fisioterapi Neurologi dan Rehabilitasi Strok

Program:
Fisioterapi

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT REHABILITASI & KEPERLUAN KHAS (CENTRE FOR REHABILITATION & SPECIAL NEEDS)

Hubungi:
03 2687 8038; norazlin8@ukm.edu.my

 

 

Prof. Madya Dr. (PhD) Cila Umat

 

 

Cila Umat

Kepakaran:
Audiologi Implan Koklea

Program:
Audiologi

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT REHABILITASI & KEPERLUAN KHAS (CENTRE FOR REHABILITATION & SPECIAL NEEDS)
PUSAT KESIHATAN KOMUNITI (CENTRE FOR COMMUNITY HEALTH)

Hubungi:
03-9289 5035; cila@ukm.edu.my

 

 

Encik Gan Chun Hong

 

 

Gan Chun Hong

Kepakaran:
Psikoterapi dan Psikologi Klinikal

Program:
Psikologi Kesihatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT REHABILITASI & KEPERLUAN KHAS (CENTRE FOR REHABILITATION & SPECIAL NEEDS)
PUSAT PENUAAN SIHAT & KESEJAHTERAAN (CENTRE FOR HEALTHY AGING & WELLNESS) – H-CARE

Hubungi:
03-2687 8175; ganchunhong@ukm.edu.my

 

 

Prof. Madya Dr. (PhD) Rafidah Mazlan

 

 

Rafidah Mazlan

Kepakaran:
Audiologi Pediatrik (Saringan Pendengaran Bayi, Pengukuran Telinga Tengah, Hilang Pendengaran Akibat Bunyi Hingar)

Program:
Audiologi

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT REHABILITASI & KEPERLUAN KHAS (CENTRE FOR REHABILITATION & SPECIAL NEEDS)
PUSAT KESIHATAN KOMUNITI (CENTRE FOR COMMUNITY HEALTH)

Hubungi:
03-9289 5029; rafidahmazlan@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Chu Shin Ying

 

 

Chu Shin Ying

Kepakaran:
Motor Speech Disorders, Stuttering, Evidence-based practice

Program:
Sains Pertuturan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT REHABILITASI & KEPERLUAN KHAS (CENTRE FOR REHABILITATION & SPECIAL NEEDS)

Hubungi:
03-9289 5023; chushinying@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Norliza Mohamad Fadzil

 

 

Norliza Mohamad Fadzil

Kepakaran:
Vision Rehabilitation & Orthoptics

Program:
Optometri & Sains Penglihatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT REHABILITASI & KEPERLUAN KHAS (CENTRE FOR REHABILITATION & SPECIAL NEEDS)
PUSAT KESIHATAN KOMUNITI (CENTRE FOR COMMUNITY HEALTH)

Hubungi:
03-9289 7377; norlizafadzil@ukm.edu.my

 

 

Prof. Madya Dr. (PhD) Devinder Kaur Ajit Singh

 

 

Devinder Kaur Ajit Singh

Kepakaran:
Tulang Belakang dan Penuaan

Program:
Fisioterapi

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT REHABILITASI & KEPERLUAN KHAS (CENTRE FOR REHABILITATION & SPECIAL NEEDS)
PUSAT PENUAAN SIHAT & KESEJAHTERAAN (CENTRE FOR HEALTHY AGING & WELLNESS) – H-CARE

Hubungi:
03 2687 8037; devinder@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Quar Tian Kar

 

 

Quar Tian Kar

 

Prof. Dr. Kartini Ahmad

 

 

Kartini Ahmad

Kepakaran:
Speech Pathology / Hearing (Cochlear Implant) / Voice Disorders / Voice Physiology (Voice Measurements)

Program:
Sains Pertuturan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT REHABILITASI & KEPERLUAN KHAS (CENTRE FOR REHABILITATION & SPECIAL NEEDS)
PUSAT PENUAAN SIHAT & KESEJAHTERAAN (CENTRE FOR HEALTHY AGING & WELLNESS) – H-CARE

Hubungi:
03-9289 7388/ 03-9289 5016; kartini.ahmad@gmail.com

 

 

Dr. Yazmin Ahmad Rusli

 

 

Yazmin Ahmad Rusli

Kepakaran:

Program:
Sains Pertuturan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT REHABILITASI & KEPERLUAN KHAS (CENTRE FOR REHABILITATION & SPECIAL NEEDS)

Hubungi:
; yazmin@ukm.edu.my

 

 

Nor Azura Azmi

 

 

Nor Azura Azmi

Kepakaran:

Program:
Fisioterapi

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT REHABILITASI & KEPERLUAN KHAS (CENTRE FOR REHABILITATION & SPECIAL NEEDS)
PUSAT KESIHATAN KOMUNITI (CENTRE FOR COMMUNITY HEALTH)

Hubungi:
; nazura.azmi@gmail.com

 

 

Dr. (PhD) Chai Siaw Chui

 

 

Chai Siaw Chui

Kepakaran:
Rehabilitasi Tangan

Program:
Terapi Carakerja

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT REHABILITASI & KEPERLUAN KHAS (CENTRE FOR REHABILITATION & SPECIAL NEEDS)

Hubungi:
03-9289 8040; sc.chai@ukm.edu.my

 

 

Dr. Chong Foong Yen

 

 

Chong Foong Yen

 

Dr. (PhD) Nor Haniza Abdul Wahat

 

 

Nor Haniza Abdul Wahat

Kepakaran:
Penilaian dan Pengurusan Sistem Vestibular dan Keseimbangan

Program:
Audiologi

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT REHABILITASI & KEPERLUAN KHAS (CENTRE FOR REHABILITATION & SPECIAL NEEDS)

Hubungi:
03-9289 5010; nor_haniza@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Masne Kadar

 

 

Masne Kadar

Kepakaran:
Terapi Carakerja Pediatrik

Program:
Terapi Carakerja

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT REHABILITASI & KEPERLUAN KHAS (CENTRE FOR REHABILITATION & SPECIAL NEEDS)
PUSAT PENUAAN SIHAT & KESEJAHTERAAN (CENTRE FOR HEALTHY AGING & WELLNESS) – H-CARE

Hubungi:
018-2226544; masne_kadar@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Dr. Nor Afifi Razab@Razaob

 

 

Dr. Nor Afifi Razab@Razaob

Kepakaran:
SAINS REHABILITISI (major in Cardiac Rehabilitation)

Program:
Terapi Carakerja

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT REHABILITASI & KEPERLUAN KHAS (CENTRE FOR REHABILITATION & SPECIAL NEEDS)

Hubungi:
03-9289 7350; fifie.razaob@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Zainora Mohammed

 

 

Zainora Mohammed

Kepakaran:
Penglihatan Terhad/Rehabilitasi Penglihatan/Optometri Geriatrik

Program:
Optometri & Sains Penglihatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT REHABILITASI & KEPERLUAN KHAS (CENTRE FOR REHABILITATION & SPECIAL NEEDS)
PUSAT PENUAAN SIHAT & KESEJAHTERAAN (CENTRE FOR HEALTHY AGING & WELLNESS) – H-CARE

Hubungi:
03-9289 7577; zainora@ukm.edu.my

 

 

Prof. Madya Normah Che Din

 

 

Normah Che Din

Kepakaran:
Psikologi Klinikal

Program:
Psikologi Kesihatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT REHABILITASI & KEPERLUAN KHAS (CENTRE FOR REHABILITATION & SPECIAL NEEDS)
PUSAT PENUAAN SIHAT & KESEJAHTERAAN (CENTRE FOR HEALTHY AGING & WELLNESS) – H-CARE

Hubungi:
03-2687 8182; normahcd@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Dzalani Harun

 

 

Dzalani Harun

Kepakaran:
Terapi Carakerja Pediatrik

Program:
Terapi Carakerja

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT REHABILITASI & KEPERLUAN KHAS (CENTRE FOR REHABILITATION & SPECIAL NEEDS)

Hubungi:
019 6228521; dzalani@ukm.edu.my

 

 

Prof. Madya Dr. (PhD) Rogayah A Razak

 

 

Rogayah A Razak

Kepakaran:
Linguistik (Sintaksis, Morfologi, Semantik) / Perkembangan Bahasa / Linguistik Klinikal

Program:
Sains Pertuturan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT REHABILITASI & KEPERLUAN KHAS (CENTRE FOR REHABILITATION & SPECIAL NEEDS)
PUSAT PENUAAN SIHAT & KESEJAHTERAAN (CENTRE FOR HEALTHY AGING & WELLNESS) – H-CARE

Hubungi:
03-9289 5004; rogayah@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Shobha Sharma

 

 

Shobha Sharma

Kepakaran:
Patologi Pertuturan (Masalah Penelanan & Telerehabilitasi)

Program:
Sains Pertuturan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT REHABILITASI & KEPERLUAN KHAS (CENTRE FOR REHABILITATION & SPECIAL NEEDS)

Hubungi:
03-9289 5013; shobha.sharma@ukm.eu.my

 

 

Dr. Hanif Farhan Mohd Rasdi

 

 

Hanif Farhan Mohd Rasdi

Kepakaran:
Rehabilitasi Vokasional

Program:
Terapi Carakerja

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT REHABILITASI & KEPERLUAN KHAS (CENTRE FOR REHABILITATION & SPECIAL NEEDS)

Hubungi:
03-2687 8031; hanif_ot@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Badrulzaman Abdul Hamid

 

 

Badrulzaman Abdul Hamid

Kepakaran:
Linguistik (Fonetik Instrumental) / Linguistik Klinikal

Program:
Sains Pertuturan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT REHABILITASI & KEPERLUAN KHAS (CENTRE FOR REHABILITATION & SPECIAL NEEDS)

Hubungi:
03-9289 5008; badrulhamid@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Rahayu Mustaffa Kamal

 

 

Rahayu Mustaffa Kamal

Kepakaran:
Patologi Pertuturan

Program:
Sains Pertuturan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT REHABILITASI & KEPERLUAN KHAS (CENTRE FOR REHABILITATION & SPECIAL NEEDS)

Hubungi:
03-9289 5014; rahayumk@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Nashrah Maamor

 

 

Nashrah Maamor

Kepakaran:
Audiologi

Program:
Audiologi

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT REHABILITASI & KEPERLUAN KHAS (CENTRE FOR REHABILITATION & SPECIAL NEEDS)
PUSAT PENUAAN SIHAT & KESEJAHTERAAN (CENTRE FOR HEALTHY AGING & WELLNESS) – H-CARE

Hubungi:
03-9289 5031; nashrah@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Hasherah Mohd Ibrahim

 

 

Hasherah Mohd Ibrahim

Kepakaran:
Patologi Pertuturan

Program:
Sains Pertuturan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT REHABILITASI & KEPERLUAN KHAS (CENTRE FOR REHABILITATION & SPECIAL NEEDS)

Hubungi:
03-9289 5023; hasherah@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Susheel Kaur

 

 

Susheel Kaur

Kepakaran:
Language Disorders in children with Developmental Disabilities

Program:
Sains Pertuturan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT REHABILITASI & KEPERLUAN KHAS (CENTRE FOR REHABILITATION & SPECIAL NEEDS)

Hubungi:
03-9289 5009; susheel@ukm.edu.my

 

 

Prof. Madya Dr. (PhD) Roslee Rajikan

 

 

Roslee Rajikan

Kepakaran:
Clinical Nutrition, Dietetic Community, Nutrition for Special Needs (Disability and HIV), Diet Optimization Model.

Program:
Dietetik

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT REHABILITASI & KEPERLUAN KHAS (CENTRE FOR REHABILITATION & SPECIAL NEEDS)
PUSAT PENUAAN SIHAT & KESEJAHTERAAN (CENTRE FOR HEALTHY AGING & WELLNESS) – H-CARE

Hubungi:
03-9289 7464; roslee@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Mohd Harimi Abd Rahman

 

 

Mohd Harimi Abd Rahman

Kepakaran:
Penglihatan Terhad

Program:
Optometri & Sains Penglihatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT REHABILITASI & KEPERLUAN KHAS (CENTRE FOR REHABILITATION & SPECIAL NEEDS)
PUSAT KESIHATAN KOMUNITI (CENTRE FOR COMMUNITY HEALTH)

Hubungi:
03-9289 8077; harimirahman@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Shazli Ezzat Ghazali

 

 

Shazli Ezzat Ghazali

Kepakaran:
Psikologi Industri & Organisasi, Psikologi Perkembangan

Program:
Psikologi Kesihatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT REHABILITASI & KEPERLUAN KHAS (CENTRE FOR REHABILITATION & SPECIAL NEEDS)

Hubungi:
03-2687 8167; shazli_ezzat@ukm.edu.my

 

 

Encik Noor Alaudin Abdul Wahab

 

 

Noor Alaudin Abdul Wahab

Kepakaran:
Audiologi

Program:
Audiologi

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT REHABILITASI & KEPERLUAN KHAS (CENTRE FOR REHABILITATION & SPECIAL NEEDS)
PUSAT KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
03-9289 5024; noor. alaudin @ukm. edu. my

 

 

Dr. (PhD) Lim Hui Woan

 

 

Lim Hui Woan

Kepakaran:
Patologi Pertuturan

Program:
Sains Pertuturan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT REHABILITASI & KEPERLUAN KHAS (CENTRE FOR REHABILITATION & SPECIAL NEEDS)

Hubungi:
03-9289 5026; lim@ukm.edu.my

 

 

Prof. Madya Dr. (PhD) Zariyantey Abd Hamid

 

 

Zariyantey Abd Hamid

Kepakaran:
Patologi/ Sel Stem Hematopoietik/ Perubatan Molekul

Program:
Sains Bioperubatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
03-9289 7196; zyantey@ukm.edu.my

 

 

Prof. Madya Dr. (PhD) Chan Kok Meng

 

 

Chan Kok Meng

Kepakaran:
Toksikologi

Program:
Kesihatan Persekitaran & Keselamatan Industri

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
03-9289 8118; chan@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Farah Wahida Ibrahim

 

 

Farah Wahida Ibrahim

Kepakaran:
Neurosains Degeneratif/Biokimia Klinikal

Program:
Sains Bioperubatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
03-9289 7619; farahwahida@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Raja Muhammad Zuha

 

 

Raja Muhammad Zuha

Kepakaran:
Entomologi Forensik

Program:
Sains Forensik

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
03-8921 7210; rmzuha@ukm.edu.my

 

 

Prof. Madya (PhD) Dr. Normah Binti Awang

 

 

Normah Binti Awang

Kepakaran:
Kimia Tak Organik

Program:
Kesihatan Persekitaran & Keselamatan Industri

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
03-9289 7527; norm@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Satirah Zainalabidin

 

 

Satirah Zainalabidin

Kepakaran:
Fisiologi / Farmakologi

Program:
Sains Bioperubatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
03-9289 7684; satirah@ukm.edu.my

 

 

Prof. Madya Dr. (PhD) Hing Hiang Lian

 

 

Hing Hiang Lian

Kepakaran:
Mikrobiologi, Mikroskopi Elektron

Program:
Kesihatan Persekitaran & Keselamatan Industri

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
03-9289 7175; hing61@yahoo.com

 

 

Cik Farah Diyana Binti Ariffin

 

 

Farah Diyana Binti Ariffin

Kepakaran:
Keselamatan Makanan/ Kesihatan Persekitaran/ Kualiti Air

Program:
Kesihatan Persekitaran & Keselamatan Industri

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
03-9289 7413; farahdiyana@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Nurul Farahana Binti Kamaludin

 

 

Nurul Farahana Binti Kamaludin

Kepakaran:
Toksikologi / Kimia Tak Organik

Program:
Kesihatan Persekitaran & Keselamatan Industri

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
03-9289 7490; nurulfarahana@ukm.edu.my

 

 

Puan Lee Loong Chuen

 

 

Lee Loong Chuen

Kepakaran:
Pemeriksaan Dokumen Forensik, Kriminalistik

Program:
Sains Forensik

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
03-8921 7202; lc_lee@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Izatus Shima Taib

 

 

Izatus Shima Taib

Kepakaran:
Patologi / Toksikologi Reproduktif

Program:
Sains Bioperubatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
03-9289 7608; izatusshima@ukm.edu.my

 

 

Prof. Dr. (Klinikal) Mohamed Kamel Abd Ghani

 

 

Mohamed Kamel Abd Ghani

Kepakaran:
Mikrobiologi & Parasitologi Perubatan

Program:
Sains Bioperubatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
03-9289 7634; profkamel@ukm.edu.my

 

 

Shanthi Krishnasamy

 

 

Shanthi Krishnasamy

Kepakaran:

Program:
Dietetik

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)
PUSAT KESIHATAN KOMUNITI (CENTRE FOR COMMUNITY HEALTH)

Hubungi:
; shanthikrishnasamy@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Mohd Sham Othman

 

 

Mohd Sham Othman

Kepakaran:
Biologi Pemuliharaan / Ekologi / Kesihatan Persekitaran

Program:
Kesihatan Persekitaran & Keselamatan Industri

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)
PUSAT KESIHATAN KOMUNITI (CENTRE FOR COMMUNITY HEALTH)

Hubungi:
03-9289 7423; mso@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Akmal Sabarudin

 

 

Akmal Sabarudin

Kepakaran:
Dos sinaran / Tomografi Berkomputer / Pengimejan Kardiak

Program:
Pengimejan Diagnostik & Radioterapi

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)
PUSAT PENUAAN SIHAT & KESEJAHTERAAN (CENTRE FOR HEALTHY AGING & WELLNESS) – H-CARE

Hubungi:
03-2687 8072; akmal.sabarudin@ukm.edu.my

 

 

Prof. Dr. (PhD) Siti Balkis Budin

 

 

Siti Balkis Budin

Kepakaran:
Patologi / Hematologi

Program:
Sains Bioperubatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
03-9289 7645; balkis@ukm.edu.my

 

 

Prof. Madya Dr. (PhD) Noraziah Mohamad Zin

 

 

Noraziah Mohamad Zin

Kepakaran:
Bakteriologi / Imunoasai Diagnostik / Bioteknologi

Program:
Sains Bioperubatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)
PUSAT PENUAAN SIHAT & KESEJAHTERAAN (CENTRE FOR HEALTHY AGING & WELLNESS) – H-CARE

Hubungi:
03-9289 7373; noraziah.zin@ukm.edu.my

 

 

Prof. Madya Dr. (PhD) Ahmad Nazlim Yusoff

 

 

Ahmad Nazlim Yusoff

Kepakaran:
Teori fizik MRI / fMRI / Kemagnetan / Penyerap Gelombang Mikro / Bahan Ferit / Impedans Kompleks

Program:
Pengimejan Diagnostik & Radioterapi

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
03-9289 8084; nazlimtrw@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Gina Francesca Gabriel

 

 

Gina Francesca Gabriel

Kepakaran:
Kimia Forensik (Siasatan Kebakaran) , Kromatografi Gas Forensik, Analisis Tempat Kejadian Jenayah

Program:
Sains Forensik

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
016-329-5451; ginafgabriel@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Nurul Farhana Jufri

 

 

Nurul Farhana Jufri

Kepakaran:
Proteomik/ Biokimia

Program:
Sains Bioperubatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
03- 9289 7057; nurulfarhana@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Muhammad Ikram Bin A Wahab

 

 

Muhammad Ikram Bin A Wahab

Kepakaran:
Kualiti Udara

Program:
Kesihatan Persekitaran & Keselamatan Industri

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)
PUSAT KESIHATAN KOMUNITI (CENTRE FOR COMMUNITY HEALTH)

Hubungi:
03-9289 7420; ikram@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Siti Shahara Zulfakar

 

 

Siti Shahara Zulfakar

Kepakaran:
Keselamatan Makanan (Mikrobiologi)

Program:
Kesihatan Persekitaran & Keselamatan Industri

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)
PUSAT KESIHATAN KOMUNITI (CENTRE FOR COMMUNITY HEALTH)

Hubungi:
03-9289 7237; sitishahara.zulfakar@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Nor Malia Abd Warif

 

 

Nor Malia Abd Warif

 

Prof. Madya Dr. (PhD) Yanti Rosli

 

 

Yanti Rosli

Kepakaran:
Anatomi, Neurosains, Multifokal pupilometri,

Program:
Sains Bioperubatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
03-9289 7485; yanti_rosli@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Ismarulyusda Ishak

 

 

Ismarulyusda Ishak

Kepakaran:
Biostatistik

Program:
Sains Bioperubatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)
PUSAT KESIHATAN KOMUNITI (CENTRE FOR COMMUNITY HEALTH)

Hubungi:
03-9289 7615; ismarul@ukm.edu.my

 

 

Prof. Hidayatulfathi Othman

 

 

Hidayatulfathi Othman

Kepakaran:

Program:
Sains Bioperubatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
; hida@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Siti Fathiah Binti Masre

 

 

Siti Fathiah Binti Masre

 

Dr. Noor Hazfalinda Hamzah

 

 

Noor Hazfalinda Hamzah

Kepakaran:
Perubatan, Forensik, Balistik dan Letupan

Program:
Sains Forensik

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
03-8921 7207; raviera@yahoo.com

 

 

Prof. Madya Dr. (PhD) Jacinta Santhanam

 

 

Jacinta Santhanam

Kepakaran:
Mikologi / Biologi Molekul

Program:
Sains Bioperubatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)
PUSAT KESIHATAN KOMUNITI (CENTRE FOR COMMUNITY HEALTH)

Hubungi:
03-9289 7039; jacinta@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Yap Wei Boon

 

 

Yap Wei Boon

 

Dr. (PhD) Mazlyzam Bin Abdul Latif

 

 

Mazlyzam Bin Abdul Latif

Kepakaran:
Biokimia / Kejuruteraan Tisu

Program:
Sains Bioperubatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
03-9289 7925; mazlyzam@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Mazlyfarina Mohamad

 

 

Mazlyfarina Mohamad

Kepakaran:
Pengimejan NeuroPengimejan Resonans Magnet Kefungsian / Fizik Perubatan

Program:
Pengimejan Diagnostik & Radioterapi

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
03-92897293; mazlyfarina@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Elda Surhaida Latif

 

 

Elda Surhaida Latif

Kepakaran:
Patologi

Program:
Sains Bioperubatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
03-9289 7617; elda.latif@ukm.edu.my

 

 

Prof. Madya Dr. (PhD) Asmah Binti Hamid

 

 

Asmah Binti Hamid

 

Dr. (PhD) B. Hemabarathy Bharatham

 

 

B. Hemabarathy Bharatham

Kepakaran:
Anatomi/Biomaterial/Material Science

Program:
Sains Bioperubatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
03-9289 8076; hema@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Seri Mirianti Binti Ishar

 

 

Seri Mirianti Binti Ishar

 

Dr. (PhD) Mazrura Sahani

 

 

Mazrura Sahani

Kepakaran:
Epidemiologi Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan

Program:
Kesihatan Persekitaran & Keselamatan Industri

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
03-9289 7632; mazrura@ukm.edu.my

 

 

Prof. Madya Dr. (PhD) Khairul Osman

 

 

Khairul Osman

Kepakaran:
Biologi Forensik / Pengimejan & Digital Forensik

Program:
Sains Forensik

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
03-8921 4832; khairos@ukm.edu.my

 

 

Rus Dina Rus Din

 

 

Rus Dina Rus Din

Kepakaran:

Program:
Sains Forensik

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
03-8921 7204; rusdina@ukm.edu.my

 

 

Prof. Dr. (PhD) Ahmad Rohi Ghazali

 

 

Ahmad Rohi Ghazali

Kepakaran:
Farmakologi / Toksikologi

Program:
Sains Bioperubatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
03-9289 7618; rohi@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Rozilawati Ahmad

 

 

Rozilawati Ahmad

Kepakaran:
Fizik Perubatan / Keselamatan Sinaran/Radioterapi

Program:
Pengimejan Diagnostik & Radioterapi

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
03-2687 8097; rozie.ahmad@ukm.edu.my

 

 

Dr. (PhD) Nur Najmi Mohamad Anuar

 

 

Nur Najmi Mohamad Anuar

Kepakaran:
Hematologi/ aterosklerosis/ Matrix metalloproteinase

Program:
Sains Bioperubatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
03-9289 7134; nurnajmi612@gmail.com

 

 

Encik Hukil Sino

 

 

Hukil Sino

Kepakaran:
Kimia Persekitaran / Pengurusan Sisa Pepejal / Forensik Persekitaran

Program:
Sains Forensik

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
03-8921 4832; hukilsino@yahoo.com

 

 

Dr. (PhD) Noorazrul Azmie Yahya

 

 

Noorazrul Azmie Yahya

Kepakaran:
Fizik Perubatan

Program:
Pengimejan Diagnostik & Radioterapi

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
03-2687 8070; azrulyahya@ukm.edu.my

 

 

Prof. Madya Dr. (PhD) Ahmad Zorin Sahalan

 

 

Ahmad Zorin Sahalan

Kepakaran:
Bakteriologi / Biologi Molekul

Program:
Sains Bioperubatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
03-9289 7175; ahmadzorinsahalan@ukm.edu.my

 

 

Prof. Madya Dr. (PhD) Dayang Fredalina Basri

 

 

Dayang Fredalina Basri

 

Cik Noor Sazarina Mad Isa @ Yahya

 

 

Noor Sazarina Mad Isa @ Yahya

 

Puan Shafariatul Akmar Ishak

 

 

Shafariatul Akmar Ishak

Kepakaran:
Parasitologi

Program:
Sains Bioperubatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)
PUSAT KESIHATAN KOMUNITI (CENTRE FOR COMMUNITY HEALTH)

Hubungi:
03-9289 7268; salsabella1960@yahoo.com

 

 

Dr. Sri Pawita Albakri Amir Hamzah

 

 

Sri Pawita Albakri Amir Hamzah

Kepakaran:
Forensik Klinikal

Program:
Sains Forensik

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT SAINS KESIHATAN & GUNAAN (CENTRE FOR HEALTH & APPLIED SCIENCES)

Hubungi:
03-8921 4832; frzsri@ukm.edu.my

 

 

Prof. Dr. (PhD) Tilakavati a/p Karupaiah (Profesor Pelawat)

 

 

Tilakavati a/p Karupaiah (Profesor Pelawat)

Kepakaran:
Cardiometabolic nutrition, Renal nutrition and Food Environment analyses

Program:
Dietetik

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT KESIHATAN KOMUNITI (CENTRE FOR COMMUNITY HEALTH)

Hubungi:
03-9289 7245; tilly@ukm.edu.my

 

 

En. Lim See Meng

 

 

Lim See Meng

Kepakaran:
Analisis Komposisi Pemakanan / Antioksidan / Obesiti

Program:
Sains Pemakanan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT KESIHATAN KOMUNITI (CENTRE FOR COMMUNITY HEALTH)

Hubungi:
; smlim@ukm.edu.my

 

 

Puan Noor Fadhilah Ahmad Zainuri

 

 

Noor Fadhilah Ahmad Zainuri

Kepakaran:
Pediatrik Optometri

Program:
Optometri & Sains Penglihatan

Pusat Penyelidikan utama:
PUSAT KESIHATAN KOMUNITI (CENTRE FOR COMMUNITY HEALTH)

Hubungi:
03-9289 8061; fadhi@ukm.edu.my