PROGRAM PENGIMEJAN DIAGNOSTIK & RADIOTERAPI – STAF AKADEMIK

Dr. Rozilawati Ahmad

Ketua Program/ Pensyarah Universiti DS51

Image result for expertise iconFizik Sinaran / Radioterapi (CV) +03-9289 7503 Related imagerozie.ahmad@ukm.edu.my


Ahmad Nazlim Yusoff

Prof. Madya Dr. Ahmad Nazlim Hj. Yusoff

Pensyarah Universiti DS54

Image result for expertise iconTeori fizik MRI / fMRI / Kemagnetan / Penyerap Gelombang Mikro / Bahan Ferit / Impedans Kompleks (CV)  +603-9289 7295

Related imagenazlimtrw@ukm.edu.my


Prof. Madya Dr. Akmal Sabarudin

 Pensyarah Universiti DS54

Image result for expertise iconDos sinaran / Tomografi Berkomputer / Pengimejan Kardiak (CV)   +603-9289 7641  Related imageakmal.sabarudin@ukm.edu.my


img_3699Dr. Mazlyfarina Mohamad

Pensyarah Universiti DS51

Image result for expertise iconKejuruteraan Komunikasi / Fizik Perubatan / Pemprosesan Imej (CV) +6013-935 2123 Related imagemazlyfarina@ukm.edu.my


noorazrul-azmie-yahya

Dr. Noorazrul Azmie Yahya

Pensyarah Universiti DS51

Image result for expertise iconFizik Perubatan/ Radioterapi/ Pengimejan Diagnostik (CV)  +603-9289 7221 Related imageazrulyahya@ukm.edu.my


Nor Aniza Azmi

Dr. Nor Aniza Azmi

Pensyarah Universiti DS45

Image result for expertise iconTomografi Pancaran Positron / Tomografi Berkomputer / Radioterapi (CV) +603-9289 8073Related imagenoraniza.azmi@ukm.edu.my


Norhashimah Mohd Norsuddin

Dr. Norhashimah Mohd Norsuddin

Pensyarah Universiti DS45

Image result for expertise iconRadiasi (CV)  +603-2687 8081 Related imageshima.sudin@ukm.edu.my


Dr. Iza Nurzawani Che Isa

Pensyarah Universiti DS45

Image result for expertise iconPengimejan Diagnostik/ Ultrabunyi/ Pengimejan Haiwan Kecil (CV) +603-9289 8051 Related imagezawaniisa@ukm.edu.my

Mohd Izuan Ibrahim

Dr. Mohd. Izuan Ibrahim

Pensyarah Universiti DS45

Image result for expertise iconPengimejan Diagnostik/ fMRI (CV)  +6019-6910 912 Related imageizuan@ukm.edu.my


Rukiah A Latiff

Pn. Rukiah A. Latiff

Pensyarah Universiti DS45 (cuti belajar) –(CV)

Related imagerukiah@ukm.edu.my


Afifah Mohamed

Pn. Afifah Mohamed

Pensyarah Universiti DS45 (cuti belajar)-(CV)

Related imageafifahmohamed@ukm.edu.my

Hubungi kami:

Image result for surat icon.pngProgram Pengimejan Diagnostik & Radioterapi
Pusat Pengajian Sains Diagnostik & Kesihatan Gunaan
Universiti Kebangsaan Malaysia
Jalan Raja Muda Abdul Aziz
50300 Kuala Lumpur

Image result for telefon icon.png+603-9289 7293 Related imagerozie.ahmad@ukm.edu.my