PROGRAM SAINS BIOPERUBATAN

PENGENALAN

Sains Bioperubatan merupakan satu bidang yang meliputi penerokaan ilmu dalam bidang sains bioperubatan seperti anatomi, fisiologi, mikrobiologi, parasitologi, entomologi, epidemiologi, biokimia, patologi, farmakologi, toksikologi dan imunologi.

Program ini bertujuan untuk mengisi keperluan tenaga manusia dalam bidang perkhidmatan kesihatan, penyelidikan, pendidikan dan pengurusan makmal diagnostik dalam sektor awam dan juga swasta.

OBJEKTIF

 • Melahirkan graduan yang profesional dan beretika dalam memenuhi tanggungjawab terhadap Pencipta, klien dan masyarakat
 • Melahirkan graduan yang berilmu dalam bidang sains bioperubatan

PROSPEK KERJAYA

 • Pegawai Sains Bioperubatan di Makmal Diagnostik Perubatan (Kerajaan & Swasta)
 • Pegawai Penyelidik di Institusi Penyelidikan
 • Teknologis Kardiovaskular
 • Teknologis Makmal Perubatan
 • Pegawai Kawalan Mutu
 • Pegawai Farmaseutikal
 • Medical Underwriter di Syarikat Insurans
 • Eksekutif Perhubungan Perubatan
 • Eksekutif Jualan Instrumen/ Bahan Kimia Penyelidikan & Diagnostik
 • Usahawan dan Wartawan Kesihatan

AKREDITASI

 • Lembaga Akreditasi Negara (LAN)
 • Institute of Biomedical Science (IBMS) UK

KAKITANGAN AKADEMIK PROGRAM SAINS BIOPERUBATAN

KAKITANGAN SOKONGAN PROGRAM SAINS BIOPERUBATAN