SARJANAMUDA DIETETIK DENGAN KEPUJIAN

undergraduate07

Pengenalan

Program ini mengambil masa sekurang-kurangnya 4 tahun atau 8 semester. Ia melibatkan penguasaan ilmu dalam bidang Pemakanan dan Dietetikuntuk 6 semester dan latihan amalan pemakanan klinikal pada 2 semester yang akhir. Pelajar akan dilatih dalam aspek penjagaan pemakanan pesakit di hospital dan juga kemahiran kaunseling dalam klinik pesakit luar. Tenaga mahir dalam bidang Dietetik akan dapat memberi perkhidmatan yang bermutu dan cemerlang bukan sahaja di hospital tetapi di peringkat komuniti iaitu di klinik pesakit luar dan di klinik kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Graduan program ini juga mampu berfungsi sebagai pakar rujuk di bidang yang bersangkutan dengan pemakanan dan kesihatan diri.

Objektif

Melahirkan graduan yang mempunyai asas teori yang mantap serta kemahiran amali serta pengurusan diet yang komprehensif kepada individu, keluarga dan masyarakat. Graduan juga mampu melakukan kerja klinikal tentang pemakanan untuk kesejahteraan pesakit.

Muat turun brosur Dietetik DISINI.

Muat turun Buku Panduan Prasiswazah Program Dietetik di sini Dietetik Sesi 20192020

KAKITANGAN AKADEMIK PROGRAM DIETETIK

KAKITANGAN PENGURUSAN, PROFESIONAL DAN SOKONGAN PROGRAM DIETETIK