SARJANAMUDA KESIHATAN PERSEKITARAN

Pengenalan

Program ini mengambil masa pengajian selama empat (4) tahun. Pelajar diajar mengenai hubungan antara manusia dan alam sekitar yang berkait langsung dengan kesihatan. Mereka akan diberi pendedahan terhadap isu-isu kesihatan persekitaran masa kini serta aspek kualiti alam sekitar dalam meningkatkan taraf kesihatan masyarakat.

Objektif

Melahirkan graduan yang dapat memahami masalah persekitaran global yang berhubung terus dengan kualiti kesihatan masyarakat. Graduan juga diharap dapat menjadi pengamal kepada budaya persekitaran bersih demi untuk mencapai kualiti kesihatan yang baik.

Muat turun brosur Kesihatan Persekitaran & Keselamatan Industri (KPKI) DISINI.

Muat turun Buku Panduan Prasiswazah Program Kesihatan Persekitaran & Keselamatan Industri (KPKI)  Kesihatan Persekitaran Sesi 20192020.

Kakitangan Akademik Program Kesihatan Persekitaran dan Keselamatan Industri

Kakitangan Professional & Sokongan Program Kesihatan Persekitaran dan Keselamatan Industri