VISI DAN MISI FAKULTI

misi-visi

VISI FSK

FSK bertekad memacu
kecemerlangan pendidikan ,
penyelidikan dan perkhidmatan
sains kesihatan untuk
kesejahteraan sejagat.

MISI FSK

Melahirkan profesional sains kesihatan
yang kompeten, holistik dan dinamik
untuk meningkatkan kesejahteraan
sejagat dengan jati diri kebangsaan.

MATLAMAT FSK

 1. Mencapai dan mengekalkan kualiti pendidikan bertaraf dunia serta memupuk sahsiah insan cemerlang beracuan kebangsaan.
 2. Memperkukuhkan budaya penyelidikan serta memperluaskan dan mengeratkan jaringan strategik global sejajar dengan taraf universiti penyelidikan.
 3. Memperkasakan tanggungjawab sosial dalam Sains Kesihatan untuk kesejahteraan masyarakat.
 4. Mencapai dan mengekalkan sistem penyampaian berkesan bagi menyokong perancangan strategik Fakulti.

OBJEKTIF

FSK bertekad melahirkan graduan Sains Kesihatan dengan jati diri kebangsaan yang:

 1. Berpengetahuan yang menyeluruh dan terkini dalam disiplinnya;
 2. Kompeten, berkeyakinan serta berdaya saing di peringkat global;
 3. Berfikiran kritis dan analitikal dan mampu menjalankan penyelidikan;
 4. Menitikberatkan pembelajaran sepanjang hayat;
 5. Mempunyai kemahiran berkomunikasi secara efektif;
 6. Mempamerkan nilai-nilai murni dalam menjalankan tanggungjawab sosial;
 7. Beretika, komited dan profesional;
 8. Berkebolehan kerja berpasukan, mengurus, mentadbir, memimpin serta mempunyai ciri-ciri keusahawanan dalam bidang Sains Kesihatan.

 

NILAI TERAS SEPUNYA FSK

 PRIHATIN (Care)

I – INTEGRITI (Integrity)

N NYALARASA (Passion)

K KREATIF (Creative)