Pusat Pengajian Bahasa, Kebudayaan dan Kesusasteraan Melayu

PROFESOR

Nama: Prof. Dr. Zulkifley Hamid
Bidang Kepakaran: Psikolinguistik dan pendidikan bahasa
Tel: +603 89215263
E-mel: zulkifly@ukm.my

 

PROFESOR MADYA

Nama: Prof. Madya Dr. Rahim Aman
Bidang Kepakaran: Linguistik sejarah dan dialektologi
Tel: +603 89213644
E-mel: tuntas@ukm.my

 

Nama: Prof. Madya Dr. Maslida Yusof
Bidang Kepakaran: Sintaksis,semantik dan pragmatik
Tel: +603 89215799
E-mel: maslida@ukm.my

 

Nama: Prof. Madya Dr. Karim Harun
Bidang Kepakaran: Sejarah linguistik, morfologi, Psikolingusitik
Tel: +603 89213630
E-mel: linguist@ukm.my

 

Nama: Prof. Madya Dr. Shahidi A. Hamid
Bidang Kepakaran: Fonologi, fonetik experimental, sosiofonetik
Tel: +603 89215652
E-mel: zedic@ukm.my

 

Nama: Prof. Madya Ajid Che Kob
Bidang Kepakaran: Dialektologi dan sosiolinguistik
Tel: +603 89213632
E-mel: ajid@ukm.my

 

Nama: Prof. Madya Dr. Shaiful Bahari Md. Radzi
Bidang Kepakaran: Sastera melayu tradisional  dengan tumpuan khusus folklor
Tel: +603 89214462
E-mel: sbmr@ukm.my

 

Nama: Prof. Madya Dr. Mawar Safie
Bidang Kepakaran: Kreativiti dan sastera melayu
Tel: +603 89215288
E-mel: mar@ukm.my

 

PENSYARAH KANAN

Nama: Sa’adiah ma’alip
Bidang Kepakaran: Sosiolinguistik
Tel: +603 89215127
E-mel: adia@ukm.my

 

Nama: Dr. Zubir Idris
Bidang Kepakaran: Sastera melayu tradisional dengan  tumpuan khusus historiografi dan manuskrip melayu
Tel: +603 89215275
E-mel: zidris@ukm.my

 

Nama: Dr. Masrynnawati Ahmad
Bidang Kepakaran: Falsafah dalam pemikiran pengajian teater
Tel: +603 89213636
E-mel: masrynna@ukm.my

 

Nama: Dr. Yusmilayati Yunos
Bidang Kepakaran: Sastera, budaya jawa, tib melayu
Tel: +603 89215752
E-mel: yusmila@ukm.my

 

Nama: Dr. Ab. Samad Kechot
Bidang Kepakaran: Sosiologi organisasi (pengurusan)
Tel: +603 89215122
E-mel: asksam_asksam@yahoo.com

 

PENSYARAH

Nama: Nasrun Alias
Bidang Kepakaran: Morfologi dan sintaksis
Tel: +603 89213086
E-mel: nursan@ukm.my

 

Nama: Abdullah Che Ya
Bidang Kepakaran: Novel dan kritikan sastera
Tel: +603 89213286
E-mel: cheabd@ukm.my

 

Nama: Mohamad Nazri Ahmad
Bidang Kepakaran: Drama dan teater seni persembahan
Tel: +603 89215123
E-mel: nazri@ukm.my

 

Nama: Mohd. Yuszaidy Mohd. Yusoff
Bidang Kepakaran: Warisan budaya
Tel: +603 89215749
E-mel: yuszaidy@ukm.my

 

Nama: Mohd. Norizam Jamian
Bidang Kepakaran: Sastera melayu tradisional
Tel: +603 89215259
E-mel: norizam@ukm.my

 

Nama: Kartini abd. Wahab
Bidang Kepakaran: Linguistik melayu (sintaksis)
Tel: +603 89213624
E-mel: kartini@ukm.my

 

Nama: Muammar Ghaddafi Hanafiah
Bidang Kepakaran: Falsafah dan pemikiran islam dan melayu, bahasa dan sastera arab
Tel: +603 89215541
E-mel: muammar@ukm.my