Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Di Sini Lahirnya Seorang Pemimpin

Bakal Pelajar
FSSK mempunyai tenaga pengajar yang cemerlang dan berdedikasi serta fasiliti pengajaran dan persekitaran pembelajaran yang kondusif
Program Prasiswazah
Bagaimana memohon untuk masuk ke FSSK. Info lanjut mengenai program yang ada di FSSK, syarat kemasukan, kalendar akademik dan muat turun brosur

Info Lanjut

Program Pascasiswazah

Apa Kata Pelajar FSSK?

Ikuti kami di

Rangkaian Media Sosial