Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Galeri

Gallery Cover

Pameran Poster P&P K-Novasi UKM (11 February 2015)

Tarikh: 02/11/2015
Foto oleh: Zack Hanafiah

Gallery Cover

Pameran Jejak Menara 2015 (1 April 2015)

Tarikh: 04/01/2015
Foto oleh: Zack Hanafiah

Gallery Cover

Majlis Anugerah Dekan 2015 (28 Mei 2015 )

Tarikh: 05/28/2015
Foto oleh: Zack Hanafiah

Gallery Cover

Karnival FSSK, Global Village 2015 (28/05/2015)

Tarikh: 05/28/2015
Foto oleh: Zack Hanafiah

Gallery Cover

COLLABRATION CMU & FSSK UKM 2015 (02/03/2015)

Tarikh: 03/02/2015
Foto oleh: Zack Hanafiah

Gallery Cover

Khatam Al-Quran 2014 (23/07/2014)

Tarikh: 07/23/2014
Foto oleh: Razali

Gallery Cover

Iftar KESUKA Majlis BERBUKA Puasa 2015 (10/07/2015)

Tarikh: 07/10/2015
Foto oleh: Razali