Falsafah, Wawasan, Misi dan Matlamat

 

  1. Menyediakan sistem pengurusan pengajaran dan pembelajaran berlandaskan piawaian yang ditetapkan
  2. Beriltizam untuk menyediakan sumber/infrastruktur pengajaran dan pembelajaran yang relevan
  3. Menjamin semua kursus yang ditawarkan dinilai secara saksama
  4. Menjamin penyelidikan yang dijalankan oleh pelajar diselia mengikut garis panduan yang ditetapkan
  5. Berusaha untuk menyediakan infrastruktur penyelidikan yang terbaik
  6. Memberi layanan mesra kepada pelanggan
  7. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Bersama Pengurusan Fakulti dan Perwakilan Pelajar Prasiswazah satu (1) kali setiap semester
Scroll to top