Articles

Bidang Penyelidikan di Pusat Pengajian Sains Matematik

Matematik Komputasi
Analisis Kompleks Komputasi, Biologi Komputasi, Biomekanik, Dinamik Bendalir Komputasi, Kaedah/Analisis Berangka, Kriptografi, Masalah Penjadualan, Masalah Perjalanan, Pemprosesan Imej dan Pengecaman Pola, Sistem Dinamik

Kajian Fundamental Sains Matematik
Etnomatematik dan PengIslaman Sains Matematik, Matematik Kabur, Teori Aljabar Kombinatorik, Teori Ergodik, Teori Fungsi Geometri - Fungsi Univalen dan Multivalen, Teori Kredibiliti, Topologi Aljabar

Pemodelan
Kaedah Pembuatan Keputusan Multi-kriteria, Kestabilan Hidrodinamik dan Hidromagnetik, Model Matematik Kewangan Islam, Pemodelan Aktuari, Pemodelan Aliran Lapisan Sempadan, Pemodelan Multi-tahap, Pemodelan Persamaan Struktur, Pemodelan Tuntutan Takaful dan Insurans Hayat, Pemodelan Tuntutan Insurans Am, Regresi Kuantil, Statistik Bayesian, Statistik Perubatan, Demografi dan Statistik Sosial

Pengukuran Kualiti dan Prestasi
Indeks Kepuasan Pelanggan, Pengukuran Kualiti dan Produktiviti, Pengukuran Kepuasan Pelanggan, Peningkatan Kualiti dalam Penawaran Perkhidmatan, Six Sigmaâ„¢ dalam Sektor Perkhidmatan

Kewangan Kuantitatif
Analisis Kewangan dan Pelaburan, Analisis Statistik dan Ekonometrik Terhadap Data Kewangan, Analisis Keberuntungan Produk Insurans Hayat dan Takaful, Analisis Keberuntungan Produk Insurans Am, Kewangan Korporat, Matematik Pengurusan dan Kewangan

Scroll to top