Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains dan Teknologi

Berita Terkini | Lagi Berita

FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI

Fakulti Sains & Teknologi
Universiti Kebangsaan Malaysia

Pejabat Dekan
+603-8921- 5419
Program Siswazah
+603-89215433
Program Prasiswazah
+603-89215418