Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains dan Teknologi

Syarahan Umum FST Bil. 1/2018 – Prof Dr. Sarani Zakaria

Tarikh:  |  Foto oleh: Kamarul Arifin Mohd Sanusi |  Kembali ke Indeks

Majlis Syarahan Umum FST Bil. 1/2018 | Masa: 2:00 petang | Tempat: Dewan Kuliah DKB 1 | Tajuk: Mengekalkan status RU - Penerbitan dalam Sains Malaysiana, Keistimewaan untuk Penyelidik UKM