Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains dan Teknologi

Arkib Berita

SARCCISS Lauching Ceremony

Date: 7 May 2018 (Mon)    | Venue: Conference Hall, FST  | Time: 8.00 am

SEACLIDE/ CORDEX Workshop

Date: 7-9 May 2018 (Mon- Wed)    | Venue: Conference Hall FST  | Time: 8.00 am-5.00 pm For further information click here   or   here

Simposium Sains dan Teknologi 2018

Tarikh: 14 – 16 Meil  2018 (Isnin-Rabu)    | Tempat: Dewan Anuwar Mahmud  | Masa: 8.30 pagi-5.00 petang  

Earth Day Program

Tarikh: 21 April  2018 (Sabtu)    | Tempat: Kompleks Kedekanan FST  | Masa: 7.30 pagi-2.00 petang

Bengkel Massive Open Online Courses (MOOC)

Tarikh: 24 & 30 April  2018 (Selasa & Isnin)    | Tempat: Makmal Komputer 2 FST  | Masa: 8.30 pagi-5.00 petang  

Sesi Ucaptama Kolokium Siswazah FST 2018

Tarikh: 4 April 2018 (Rabu)    | Tempat: Dewan Persidangan FST  | Masa: 3.00 petang

Majlis Perhimpunan Kakitangan Bersama Dekan Bil. 1/2018

Tarikh: 23 Mac 2018 (Jumaat)    | Tempat: Dewan Anuwar Mahmud  | Masa: 8.00 pagi  

Bengkel Perancangan Strategik Lonjakan Penerbitan

Tarikh: 08 Mac 2018 (Khamis)    | Tempat: Bilik Seminar Dekan 2, Kompleks Kedekanan    | Masa: 8.30 pagi

Bengkel Pemurnian Buku dan Bab dalam Buku

Dimaklumkan Fakulti akan menganjurkan bengkel berkenaan pada ketetapan seperti berikut:-