Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains dan Teknologi

Arkib Berita

Majlis Sanjungan Budi Profesor Emeritus FST

Tarikh: 9 November 2017 (Khamis)    | Tempat: Dewan Persidangan FST   | Masa: 2.30 petang

Bengkel Makalah Jurnal Berimpak 2017

Tarikh: 24-25 Oktober 2017      | Tempat: Bilik Seminar Dekan 1, Paras 3, Kompleks Kedekanan FST      | Masa: 8.30 pagi – 5.00

Ceramah Penulisan Manuskrip Jurnal Berdasarkan Kajian Kes

Tarikh: 24 Oktober 2017 (Selasa)    | Tempat: Bilik Seminar Dekan 1, Paras 3, Kompleks Kedekanan FST       | Masa: 8.30 pagi

Majlis Syarahan Perdana Profesor

Tarikh: 9 Oktober 2017 (Isnin)    | Tempat: Bilik Senat    | Masa: 9.30 pagi  

Sistem Ujian Keselamatan Makmal Atas Talian Versi 2 (eSUKeM V2)

Sistem Ujian Keselamatan Makmal Atas Talian Versi 2 (eSUKeM V2) dibangunkan untuk memupuk kesedaran keselamatan makmal kepada pelajar Tahun 1 (2017/2018) yang akan memasuki makmal

Tahniah dan Syabas …

Video ucapan tahniah dari Dekan FST, mengalu-alukan kedatangan para mahasiswa baru sesi 2017/2018 yang akan mendaftar pada 26 Ogos 2017.

Selamat Menjadi Warga UKM

Tahniah bakal pelajar FST 2017/2018 yang telah menerima surat tawaran untuk mendaftar di FST UKM pada 26/8/2017 melalui www.ukm.my/kemasukan/tawaran. Anda kini UKMFAMILI Jom kongsi kegembiraan