Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains dan Teknologi

Arkib Berita

Program Sarjana Sains (Sains Data dan Analitik)

Sukacita dimaklumkan, bermula semester hadapan (Semester I 2017/2018), program sarjana sains baharu akan bermula iaitu Sarjana Sains (Sains Data dan Analitik). Maklumat lanjut boleh didapati

YMC Lecture Series: Lecture on Weather and Climate Variability in Malaysia & the Maritime Continent

Sukacita dimaklumkan bahawa EKOMAR akan mengadakan satu sesi ceramah iaitu YMC Lecture Series:   ‘Weather and Climate Variability in Malaysia and the Maritime Continent’. Berikut adalah

Majlis Taklimat Siswazah Baru Sem. 2, 2016/2017

Majlis taklimat pendaftaran siswazah baru Semester 2 sesi 2016-2017 Tarikh Acara : 08/02/2017 Masa Acara :  02:00 petang Tempat : Dewan Persidangan, Fakulti Sains dan Teknologi, UKM Bangi

Majlis Perhimpunan Kakitangan Bersama Dekan Bil. 1/2017 & Penganugerahan Kecemerlangan FST

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Fakulti akan mengadakan Majlis Perhimpunan Kakitangan Bersama Dekan & Penganugerahan Kecemerlangan FST  pada tarikh dan tempat seperti berikut: Tarikh Acara : 03 Februari 2017 (Jumaat)

Hari Terbuka Fizik Gunaan 2017 

Pusat Pengajian Fizik Gunaan, Fakulti Sains & Teknologi akan mengadakan Hari Terbuka Fizik Gunaan yang bertujuan untuk mendedahkan bidang Sains Fizik, Sains Bahan dan Sains