Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains dan Teknologi

Arkib Berita

Syarahan Umum FST Bil.2/2018

Dimaklumkan Fakulti akan menganjurkan Syarahan Umum Bil. 2/2018 pada ketetapan seperti berikut:- Penceramah : Dr. Jean W.H. Yong (University of Western Australia) &    

Syarahan Umum FST Bil.1/2018

Tarikh: 16 Januari 2018 (Selasa)    | Tempat: Dewan Kuliah DKB1, Kompleks Kedekanan    | Masa: 2.15 petang Album di sini

Majlis Syarahan Perdana Profesor

Tarikh: 6 Disember 2017 (Rabu)    | Tempat: Bilik Senat    | Masa: 2.30 petang

Majlis Sanjungan Budi Profesor Emeritus FST

Tarikh: 9 November 2017 (Khamis)    | Tempat: Dewan Persidangan FST   | Masa: 2.30 petang

Bengkel Makalah Jurnal Berimpak 2017

Tarikh: 24-25 Oktober 2017      | Tempat: Bilik Seminar Dekan 1, Paras 3, Kompleks Kedekanan FST      | Masa: 8.30 pagi – 5.00

Ceramah Penulisan Manuskrip Jurnal Berdasarkan Kajian Kes

Tarikh: 24 Oktober 2017 (Selasa)    | Tempat: Bilik Seminar Dekan 1, Paras 3, Kompleks Kedekanan FST       | Masa: 8.30 pagi

Majlis Syarahan Perdana Profesor

Tarikh: 9 Oktober 2017 (Isnin)    | Tempat: Bilik Senat    | Masa: 9.30 pagi  

Sistem Ujian Keselamatan Makmal Atas Talian Versi 2 (eSUKeM V2)

Sistem Ujian Keselamatan Makmal Atas Talian Versi 2 (eSUKeM V2) dibangunkan untuk memupuk kesedaran keselamatan makmal kepada pelajar Tahun 1 (2017/2018) yang akan memasuki makmal