YMC Lecture Series: Lecture on Weather and Climate Variability in Malaysia & the Maritime Continent

Sukacita dimaklumkan bahawa EKOMAR akan mengadakan satu sesi ceramah iaitu YMC Lecture Series:   ‘Weather and Climate Variability in Malaysia and the Maritime Continent’. Berikut adalah butiran ceramah tersebut:

Tarikh Acara : 13/03/2017
Masa Acara :  09:00 pagi
Tempat : Dewan Persidangan, Fakulti Sains dan Teknologi, UKM Bangi
Penganjur : JAMSTEC; Ekomar FST & MET Malaysia

Semua di jemput hadir.  Terima kasih