Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains dan Teknologi

PENGURUSAN

Prof. Dr. Mohammad Kassim

  • 03-89215419
  • dfst@ukm.edu.my

Prof. Dr. Wan Aida Wan Mustapha


En. Abdul Aziz Abu Bakar


Prof. Dr. Mohd Talib Latif


Prof. Dr. Ishak Ahmad


Prof. Madya Dr. Faizal Mohamed


Prof. Dr. Wan Kiew Lian


Prof. Madya Dr. Azmin Sham Rambely


Dr. Nur Hasyareeda Hassan


Prof. Madya Dr. Mohamad Yusof Maskat


Prof. Dr. Fredolin Tangang @ Tajudin Mahmud


Prof. Dr. Roslinda Mohd Nazar


Prof. Dr. Rusli Daik


Prof. Dr. Che Zaidi Che Cob


Prof. Dr. Aidil Abdul Hamid


Prof. Madya Dr. Firdaus Mohd. Raih


Dr. Humaida Banu Samsudin


En. Rusli Yahya


Puan Hir Yanti Md. Tahir


En. Mohd. Mahyuddin Darus


Puan Kamili Diana Alias @ Yusof


En. Mohamad Afzan Hamdan