Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains dan Teknologi

PENGURUSAN

Prof. Dr. Mohammad Kassim

  • +603 8921 5419
  • dfst@ukm.edu.my

Prof. Dr. Wan Aida Wan Mustapha


Prof. Dr. Mohd Talib Latif


Prof. Dr. Ishak Ahmad


Prof. Madya Dr. Faizal Mohamed


Prof. Dato’ Seri Dr. Mushrifah Idris


Prof. Dr. Wan Kiew Lian


Prof. Madya Dr. Azmin Sham Rambely


Dr. Nur Hasyareeda Hassan


Prof. Dr. Fredolin Tangang @ Tajudin Mahmud


Prof. Dr. Ishak Hashim


Prof. Dr. Rusli Daik


Prof. Dr. Che Zaidi Che Cob


Prof. Dr. Aidil Abdul Hamid


Prof. Madya Dr. Firdaus Mohd. Raih


En. Abdul Aziz Abu Bakar


Dr. Humaida Banu Samsudin


En. Rusli Yahya


En. Zaidi Mohd. Noor


Puan Noor Hayati Ahmad Rasol