Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains dan Teknologi

PENGURUSAN

Prof. Dr. Mohammad Kassim

  • +603 8921 5419
  • dfst@ukm.edu.my

Prof. Dr. Wan Aida Wan Mustapha


Prof. Dr. Mohd Talib Latif


Prof. Dr. Ishak Ahmad


Prof. Madya Dr. Faizal KP Kunchi Mohamed


Dr. Saiful Irwan Zubairi


Prof. Madya Dr. Azmin Sham Rambely


Prof. Madya Dr. Ma’aruf Abd. Ghani


Prof. Dr. Wan Kiew Lian


Prof. Dr. Ishak Hashim


Prof. Dr. Rusli Daik


Prof. Dr. Zaidi Che Cob


Prof. Dr. Aidil Abdul Hamid


En. Abdul Aziz Abu Bakar


En. Zaidi Mohd. Noor


Puan Noor Hayati Ahmad Rasol


En. Rusli Yahya