Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains dan Teknologi

PENGURUSAN

Profesor Dr. Mohammad B. Kassim

  • +603 8921 5419
  • mb_kassim@ukm.edu.my

Prof. Dr. Maslina Darus


Prof. Dr. Rusli Daik


Prof. Dr. Mohd Salmi Md Noorani


Prof. Dr. R Wickneswari a/p V Ratnam


Prof. Dr. Sarani Zakaria


Dr. Saiful Irwan Zubairi


Prof. Madya Dr. Faizal KP Kunchi MohamedProf. Dr. Shukor Md. Nor


Prof. Dr. Wan Aida Wan Mustapha


Prof. Madya Dr. Abdul Munir Hj. Abd. Murad


En. Abdul Aziz Abu Bakar


En. Zaidi Mohd. Noor


Puan Noor Hayati Ahmad Rasol


En. Nizam Arsad


Puan Normalawati Bt. Shamsudin