Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains dan Teknologi

PENGURUSAN

Professor Dr. Mohammad B. Kassim

  • +603 8921 5419
  • dfst@ukm.edu.my

Prof. Dr. Maslina Darus


Prof. Dr. Mohd Talib Latif


Prof. Dr. Ishak Ahmad


Prof. Dr. Mohd Talib Latif


Dr. Saiful Irwan Zubairi


Prof. Madya Dr. Azmin Sham Rambely


Prof. Madya Dr. Ma’aruf Abd. Ghani


Prof. Dr. Wan Kiew Lian


Prof. Madya Dr. Faizal KP Kunchi Mohamed


Prof. Dr. Ishak Hashim


Prof. Dr. Zaidi Che Cob


Prof. Dr. Wan Aida Wan Mustapha


Prof. Dr. Aidil Abdul Hamid


En. Abdul Aziz Abu Bakar


En. Zaidi Mohd. Noor


Puan Noor Hayati Ahmad Rasol


En. Rusli Yahya