Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains dan Teknologi

PENGURUSAN

Prof. Dr. Mohammad Kassim

  • 03-89215419
  • dfst@ukm.edu.my

Prof. Dr. Wan Aida Wan Mustapha


Prof. Madya Dr. Abdul Munir Abd. Murad


Prof. Dr. Ishak Ahmad


Prof. Madya Dr. Faizal Mohamed


Prof. Dr. Wan Kiew Lian


Dr. Mohd. Suzeren Md. Jamil


Dr. Sakhinah Abu Bakar


Dr. Nur Hasyareeda Hassan


Prof. Dr. Fredolin Tangang @ Tajudin Mahmud


Prof. Dr. Rusli Daik


Prof. Dr. Roslinda Mohd Nazar


Prof. Dr. Mohamad Yusof Maskat


Prof. Dr. Shukor Md. Nor


Prof. Madya Dr. Firdaus Mohd. Raih


Dr. Humaida Banu Samsudin


En. Abdul Aziz Abu Bakar


Puan Hir Yanti Md. Tahir


En. Mohd. Mahyuddin Darus


Puan Kamili Diana Alias @ Yusof


En. Mohamad Afzan Hamdan


Cik Nurdiana Ishak


Puan Siti Norhafizah Ahmad Tarmidzi


En. Mohd. Hanafy Gausmian