Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains dan Teknologi

Pembantu Setiausaha Pejabat

Puan Amerah Aizun Omar

Bidang Tugas

Setiausaha kepada Timbalan Dekan (Jaringan dan Penjanaan), urusetia dokumen kerjasama, urusetia lawatan ke Fakulti.


Puan Aida Umaira Mohamad


Puan Nurhidayati Ismail


Puan Amerah Aizun Omar


Puan Nurhidayati Ismail


Puan Aida Umaira Mohamad