Interaksi Mahasiswa Kinaschool 2019/2020 Phylum 2 (UM) bersama pelajar Asas 3 Kolej GENIUS@Pintar UKM.

21-23 Februari 2020

Progam Interaksi Mahasiswa Kinaschool 2019/2020 Phylum 2 pelajar Universiti Malaya (UM) ini merupakan satu bentuk interaksi yang dilakukan bersama dengan pelajar Asas 3.

Program ini dijalankan dengan beberapa aktiviti yang dikendalikan oleh pelajar UM. Antara aktiviti yang terlibat ialah sesi LDK, sesi perkongsian sesama pelajar serta beberapa aktiviti motivasi.