Program Integrasi Kepimpinan Elit Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Pelajar Asas 1 Kolej GENIUS@Pintar UKM Kampus Raja Melewar

17 -19 Februari 2020

Program ini telah dijalankan oleh Unit Kaunseling KGP dengan kolaborasi SMK Datuk Hj Abdul Samad Port Dickson, dan IPG Kampus Raja Melewar. Matlamat program adalah untuk Membina satu kumpulan murid (PRS) yang mempunyai daya kepimpinan dan kemahiran
menolong yang tinggi serta dapat mengendalikan pelbagai majlis dan program dengan proaktif.

Aktiviti yang dijalankan:Ceramah
ii. Latihan Dalam Kumpulan (LDK)
iii. Permainan / Aktiviti Kumpulan Kecil dan Besar
iv. Explorasi – check point