25 Syawal 1435|22 Aug 2014

Penyelidikan

Falsafah dan Dasar Komunikasi Negara Berdasarkan Konsep Islam Hadhari

Project code: UKM-GUP-TKS-07-08-083
Researchers list :

 1. Prof. Dr. Mohd Safar Hasim (Ketua)
 2. Prof. Madya Dr. Zulkiple Abd. Ghani
 3. Prof. Madya Dr. Asiah Sarji
 4. Prof. Madya Datin Dr. Noor Aziah Hj. Mohd Awal
 5. Prof. Madya Dr. Nasran Mohamad
 6. Prof. Madya Dr. Abdul Basir Mohamad
 7. Prof. Madya Dr. Faridah Jalil
 8. Prof. Madya Dr. Faridah Ibrahim
 9. Prof. Madya Fuziah Kartini Hassan Basri
 10. Prof. Madya Dr. Mohammad Sabri Haron
 11. Dr. Nik Yusri Musa
 12. Dr. Aminudin B.

Akidah Sebagai Pemangkin Survival Politik Muslim Malaysia

Research Code: UKM-GUP-TKS-07-08-081

Researchers:

 1. Prof. Dr. Zakaria Stapa (Ketua)
 2. Prof. Madya Dr. Ibrahim Abu Bakar
 3. Prof. Madya Dr. Jaffary Awang
 4. Prof. Madya Dr. Ismail Bakar
 5. Dr. Abdull Rahman Mahmood
 6. Dr. Ghazali Mayudin

Total Fund: RM 120,000.00
Duration: Oct. 2007 – Mac 2010 (2 years 6 month)
Grant Type: Research University Grant
Status: Complete

Profil Psiko-Sosial dan Mental Kognitif Islam di Kalangan Remaja Berisiko: Satu Pembinaan Ke Arah Dinamika Islam Hadhari.

Research Code: UKM-GUP-TKS-07-08-084
Researchers:

 1. Prof. Madya Dr. Khaidzir Ismail (Head)
 2. Prof. Dr. Jawiah Dakir
 3. Dr. Fariza Md Sham
 4. Hanina Halumatusaadiah Hamsan

Total Fund: RM 150,000.00
Duration: Jan. 2008 – Mac 2010(2 years 6 month)
Fund Type: Research University Grant
Status: Complete

Pembangunan Islam Hadhari di Malaysia: Kajian Terhadap Masalah dan Cabaran di JAKIM

Research Code: UKM-GUP-TKS-08-08-275
Researchers:

 1. Prof. Madya Dr. Badlihisham Mohd. Nasir (Ketua)
 2. Prof. Madya Dr. Zulkiple Ab. Ghani
 3. Prof. Madya Abdul Ghafar B. Don
 4. Dr. Ideris Endot

Total Fund: RM 80,000.00
Duration: Jan. 2008 – Jun 2010 (2 years 6 month)
Fund Type: Research University Grant (GUP)
Status: Complete

Pendidikan Sains dan Teknologi Berteraskan Tauhid: Ke Arah Pembinaan Modul Pengajaran dan Pembelajaran

Research Code: UKM-GUP-JKKBG-08-10-043
Researchers:

 1. Prof. Dr. Khalijah Mohd. Salleh (Ketua)
 2. Prof. Dr. Jawiah Dakir
 3. Prof. Dr. Shahidan Radiman
 4. Prof. Dr. Lilia Halim
 5. Prof. Madya Dr. Ab Halim Tamuri
 6. Assistant Prof. Dr. Mastura Badzis
 7. Dr. Norhayati Bte Alwi
 8. Dr. Muhammad Hafizuddin Haji Jumali

Total Fund: RM 353,400.00
Duration: July 2008 – June 2011 (3 years)
Grant Type: Research University Grant (GUP)
Status: Complete

Tahap Kefahaman dan Penerimaan Islam Hadhari di Kalangan Non-Muslim di Lembah Kelang: Ke Arah Penyediaan Modul Islam Hadhari untuk Non-Muslim

Research Code: UKM-GUP- TKS-07-08-074
Researchers:

 1. Dr. Abdull Rahman Mahmood (Ketua)

Total Fund: RM 65,000.00
Duration: 1/10/2007 – 30/9/2009 (2 Years)
Grant Type: Research University Grant (GUP)
Status: Complete

Pembinaan Modul Sahsiah Belia Malaysia

Research Code: IIKH-001-2009
Researchers:

 1. Prof. Dr. Jawiah Dakir (Ketua).
 2. Prof. Dr. Siti Rugayah Hj. Tibek
 3. Prof. Madya Datin Dr. Noor Aziah Hj. Mohd. Awal
 4. Prof. Madya Dr. Khaidzir Hj. Ismail
 5. Dr. Fariza Md. Sham
 6. Dr. Jasri Jamal

Total Fund: RM 220,000.00
Duration: March 2009 – August 2009 (5 Month)
Fund Source: External Grants - Malaysian Youth Development Research Institute, Ministry of Youth and Sports
Status: Complete

Jati Diri Kebangsaan Manhaj Islam Hadhari

Research Code: UKM-GPP-PPKK-5-2009
Researchers:

 1. Prof. Dato’ Dr. Mohd Yusof Hj. Othman (Ketua)
 2. Prof. Dr. Jawiah Dakir
 3. Prof. Dr. Abd. Latif Samian
 4. Prof. Dr. Mohd Safar Hasim
 5. Prof. Madya Datin Dr. Noor Aziah Hj. Mohd Awal
 6. Hj. Shamsul Azhar Yahya
 7. Rosilawati Mohd Hanapi

Total Fund: RM 146,300.00
Duration: Julai 2009 – Mac 2011 (1 years 9 month)
Fund Type: University Spearhead Project Grant 2009
Status: Complete

Reconstruction of Islamic Economics Assumptions and Theories from Al-Quran and Al-Hadith

Research Code: UKM-11KH-05-FRGS0087-2009
Researchers:

 1. Prof. Dr. Abdul Ghafar Ismail (Head)

Total Fund: RM 48,000.00
Duration: 1/11/2009 – 31/10/2011 (2 Years)
Fund Type: Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), MOHE
Status: Ongoing

Kajian Modul Pembentukan Akhlak (Ta’dib) Untuk Pesalah Kanak-kanak di Sekolah Henry Gurney

Research Code: UKM-11KH-05-FRGS0086-2009
Researchers:

 1. Prof. Madya Datin Noor Aziah Mohd Awal (Head)

Total Fund: RM 45,300.00
Duration: 1/11/2009 – 31/10/2011 (2 Tahun)
Fund Type: Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), MOHE
Status: Ongoing

Parameterization of Islamic Financial Transactions

Research Code: UKM-11KH-05-FRGS0088-2009
Researchers:

 1. Dr. Adib Ismail (Head)

Total Fund: RM 49,100.00
Duration: 1/11/2009 – 31/10/2011 (2 Tahun)
Fund Type: Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), MOHE
Status: Ongoing

Kajian Keberkesanan Pelaksanaan Modul Kursus Pendekatan Islam Hadhari Di Kementerian dan Agensi-Agensi Kerajaan

Research Code: S100101
Researchers:

 1. Prof. Madya Ahmad Sunawari Long (Head)
 2. Prof. Dr. Jawiah Dakir
 3. Dr. Abdull Rahman Mahmood
 4. Dr. Ahmad Munawar Ismail
 5. Tuan Mohd. Shahimi Bin Tuan Ab. Rahman (Penyelidik Bersekutu)

Total Fund: RM 59,299.00
Duration: 1/1/2010 – 30/6/2010 (6 Month)
Fund Source: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
Status: Complete

Paradigma Pemikiran Bukan Melayu Terhadap Kepimpinan Melayu di Malaysia

Research Code: UKM-11KH-05-FRGS0082-2010
Researchers:

 1. Dr. Abdull Rahman Mahmood (Ketua)

Total Fund: RM 42,400.00
Duration: 15/03/2010 – 14/03/2012 (2 Years)
Grant Type: Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), MOHE
Status: Ongoing

Profit-Sharing In The Islamic Banking Theory

Research Code: UKM-11KH-05-FRGS0255-2010

Researchers:
I. Dr. Aisyah Abdul Rahman (Ketua)
II. Prof. Dr. Abdul Ghafar Ismail

Total Fund: RM50,000.00
Duration: 27/12/2010 – 26/12/2012 (2 tahun)
Grant Type: Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), MOHE
Status: Ongoing

Fiat Money With Shariah Principles Towards Designing The Islamic Financial System

Research Code: UKM-11KH-05-FRGS0256-2010
Researchers:

 1. Prof. Madya Dr. Noreha Halid (Ketua)
 2. Prof. Dr. Abdul Ghafar Ismail
 3. Prof. Dr. Mansur Jusoh
 4. Dr. Aisyah Abdul Rahman
 5. Prof. Madya Sanep Ahmad

Total Fund: RM40,000.00
Duration: 27/12/2010 – 26/12/2012 (24 month)
Grant Type: Fundamental Research Grant Scheme (FRGS) KPT Fasa 2/2010
Status: Ongoing

Keberkesanan Pendidikan Islam Dalam Pendidikan Kebangsaan

Project code: 11KH-001-2011
Researchers list :

 1. Prof. Dato’ Dr. Ismail Hj. Ibrahim (Penasihat)
 2. Prof. Dato’ Dr. Mohd Yusof Hj. Othman (Ketua)
 3. Prof. Dr. Jawiah Dakir
 4. Prof. Dr. Lilia Halim
 5. Prof. Dr. Zakaria Stapa
 6. Prof. Dr. Ibrahim Abu Bakar
 7. Prof. Madya Dato’ Dr. Ab. Halim Tamuri
 8. Dr. Ahmad Munawar Ismail
 9. Encik Abdul Rasyid Ngah
 10. Encik Abrar b.

Dialog Antara Agama Di Malaysia: Epistemologi, Pendekatan Dan Amalan

Project Code: GPP-2011-010
Researchers List:

 1. Prof. Dato’ Dr. Mohd Yusof Hj. Othman (Ketua)
 2. Prof. Dato’ Dr. Ismail Hj. Ibrahim
 3. Prof. Dr. Jawiah Dakir
 4. Prof. Dr. Abdul Latif Samian
 5. Prof. Dr. Mohd Safar Hasim
 6. Prof. Zakaria Stapa
 7. Prof. Madya Datin Noor Aziah Hj. Mohd Awal
 8. Prof. Dr. Jaffary Awang
 9. Dr. Ahmad Munawar Ismail
 10. Dr. Muhamad Razak Idris
 11. Hj.

Pengukuran Jati Diri Kebangsaan Di Kalangan Kakitangan UKM Pelbagai Kategori

Project Code: GPP-2011-011
Researchers List:

 1. Prof. Dato’ Dr. Mohd Yusof Hj. Othman (Ketua)
 2. Prof. Dato’ Dr. Ismail Hj. Ibrahim
 3. Prof. Dr. Jawiah Dakir
 4. Prof. Dr. Abdul Latif Samian
 5. Prof. Dr. Mohd Safar Hasim
 6. Prof. Dr. Jaffary Awang
 7. Prof. Madya Datin Noor Aziah Hj. Mohd Awal
 8. Hj.

Kajian Keperluan & Pembinaan Modul Bimbingan Untuk Anak-anak Banduan Penjara Wanita Kajang

Project Code: KOMUNITI-2011-033
Researchers List:

 1. Prof. Dr. Jawiah Dakir(Ketua)
 2. Prof. Dr. Siti Rugayah Hj. Tibek
 3. Prof. Madya Dr. Fariza Md. Sham
 4. Prof. Madya Datin Noor Aziah Hj. Mohd Awal
 5. Prof. Madya Dr. Mastura Badzis
 6. Siti Maheran Ismail @ Ibrahim

Total Fund: RM 25,000.00
Duration: 16 Mei 2011 – 15 Mei 2012 (12 bulan)
Grant Type: Geran Galakan Penyelidikan Universiti-Komuniti 2011
Status: Ongoing

Projek Terjemahan Al-Kutub Al-Sittah (Projek Pemacu ATMA)

Project Code: UKM-GPP-PPKK-7-2009
Researchers List:

 1. Prof. Dr. Jawiah Dakir (Ketua)
 2. Dr. Wan Nasyrudin Wan Abdullah
 3. Hj. Shamsul Azhar Yahya
 4. Dr. Faisal Ahmad Shah

Total Fund: RM 20,000.00
Duration: Mei 2011
Grant Type: Geran Projek Pemacu Universiti Tahun 2009
Status: Ongoing

Penilaian Program J-Qaf Dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan

Project Code: UKM-GUP-2011-256
Researchers List:

 1. Prof. Madya Dato’ Dr. Ab. Halim Tamuri (Ketua)

Total Fund: RM 10,000.00
Duration: 8 Ogos 2011 – 7 Ogos 2012 (12 bulan)
Grant Type: Geran Universiti Penyelidikan (GUP) Khas
Status: Ongoing

Penerokaan Khazanah Pengungkapan Al-Quran Terhadap Biologi Kejadian Manusia Dan Hidupan Lain Berbanding Teori Sains Dan Neo-Darwinisme

Project Code: UKM-GUP-2011-254
Researchers List:

 1. Dr. Faszly Rahim (Ketua)

Total Fund: RM 10,000.00
Duration: 8 Ogos 2011 – 7 Ogos 2012 (12 bulan)
Grant Type: Geran Universiti Penyelidikan (GUP) Khas
Status: Ongoing

Penerokaan Alam Atom/Zarah Dari Perspektif Sains Dan Al-Quran

Project Code: UKM-GUP-2011-255
Researchers List:

 1. Dr. Faizal Mohamed (Ketua)

Total Fund: RM 30,000.00
Duration: 8 Ogos 2011 – 7 Ogos 2012 (12 bulan)
Grant Type: Geran Universiti Penyelidikan (GUP) Khas
Status: Ongoing

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Di Malaysia: Penerokaan Dan Anotasi nas Syarak (Al-Quran Dan Al-Sunnah) Sebagai Asas Enakmen

Project Code: UKM-GUP-2011-258
Researchers List:

 1. Prof. Dr. Jawiah Dakir (Ketua)

Total Fund: RM 10,000.00
Duration: 8 Ogos 2011 – 7 Ogos 2012 (12 bulan)
Grant Type: Geran Universiti Penyelidikan (GUP) Khas
Status: Ongoing

Pertambahan Bidang Kuasa Jenayah Syariah: Impaknya Terhadap Institusi Kehakiman Syariah Di Malaysia

Project Code: UKM-GUP-2011-257
Researchers List:

 1. Dr. Jasri Jamal (Ketua)

Total Fund: RM 10,000.00
Duration: 8 Ogos 2011 – 7 Ogos 2012 (12 bulan)
Grant Type: Geran Universiti Penyelidikan (GUP) Khas
Status: Ongoing

Sains Dalam Al-Quran

Project Code: UKM-AP-2011-05
Researchers List:

 1. Prof. Dato’ Dr. Mohd Yusof Hj. Othman (Ketua)

Total Fund: RM 100,000.00
Duration: 1 Ogos 2011 – 31 Julai 2013 (24 bulan)
Grant Type: Dana Rangsangan Projek Arus Perdana Khas 2011
Status: Ongoing

Beyond The Steady State Economy: Crossing From Its To Religion

Project Code: UKM-AP-2011-06
Researchers List:

 1. Prof. Dr. Abdul Ghafar Ismail (Ketua)

Total Fund: RM 100,000.00
Duration: 1 Ogos 2011 – 31 Julai 2013 (24 bulan)
Grant Type: Dana Rangsangan Projek Arus Perdana Khas 2011
Status: Ongoing

 • Site Counter: 640,815