SEMINAR SERANTAU PERADABAN ISLAM (Regional Seminar on Islamic Civilization)

http://www.ukm.my/ukmiic/

Latar Belakang Seminar

Seminar Serantau Peradaban Islam merupakan seminar anjuran Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia. Seminar ini akan diadakan selama 2 hari bermula 14 hingga 15 November 2018 yang bertempat di Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

 

Objektif

Seminar ini bertujuan memberikan peluang kepada para pengkaji membentangkan kajian mereka yang berkaitan dengan Peradaban Islam. Ianya turut terbuka kepada para pensyarah, pelajar siswazah, Sarjana, dan lain-lain pihak yang berminat untuk berkongsi maklumat dan hasil kajian mereka.

 

Skop & Tajuk

Tema utama seminar ini adalah ‘Peradaban Islam dalam Dunia Melayu’. Kertas kerja yang akan dibentangkan dalam seminar ini berkait dengan skop berikut:-

 • Peradaban Islam dan Revolusi Industri ke-4
 • Islam dan Politik Semasa
 • Islam dan Sains & Teknologi
 • Islam dan Hak Kemanusiaan
 • Islam dan Pendidikan
 • Islam dan Alam Sekitar
 • Islam dan Ekonomi & Kewangan
 • Undang-Undang Islam
 • Maqasid Syariah
 • Lain-lain yang berkaitan

 

Tarikh- tarikh Penting

 Tarikh Akhir Penghantaran Abstrak                   : 1 Ogos 2018

Tarikh Akhir Penghantaran Kertas Kerja Penuh : 15 September 2018

Tarikh Seminar                                                    :  14 – 15 November 2018

Lokasi Seminar                                                    : Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi

 

 

Panduan Penghantaran Penulis

Abstrak dan kertas kerja wajib disediakan di dalam Bahasa Melayu dan kertas kerja hendaklah dihantar kepada sspislam2018@gmail.com .

 

Yuran

Yuran penyertaan adalah seperti berikut :-

Pembentang : RM100

Pembentang (Pelajar) : RM50

Peserta : RM50

 

Bagi Kertas Kerja Tambahan:

Pembentang : RM50

Pembentang (pelajar) : RM20

Pembayaran (tunai/deposit tunai/perbankan internet) boleh dibuat kepada Akaun Bank Universiti Kebangsaan Malaysia ( 8002234307- CIMB BANK BERHAD). Perlu diambil perhatian, pembayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan dan pembayaran yang menggunakan Pesanan Rasmi tidak diterima.

 

Penerbitan

Kertas kerja yang dibentangkan dalam seminar ini akan diterbitkan dalam penerbitan Prosiding Seminar Serantau Peradaban Islam. Manakala, artikel terpilih akan diterbitkan di dalam Jurnal Hadhari setelah memenuhi keperluan perwasitan.

HUBUNGI KAMI

Sebarang pertanyaan sila hubungi kami di talian +603-8921 6995 atau emel kepada sspislam2018@gmail.com.

 

CALL FOR PAPERS

REGIONAL SEMINAR ON ISLAMIC CIVILIZATION

 

Seminar Background

Regional Seminar on Islamic Civilization organized by the Institute of Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia. The seminar will take place in Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi from 14-15 November 2018.

 

Objective

The purpose of this seminar is to provide a platform for academics and practitioners to identify and explore the issues of Islamic Civilization. Lecturers, students and everyone who interested in sharing their research finding are invited to submit their papers.

 

Title and Theme

Papers should be within the main theme which is ‘Islamic Civilization in Malay World’ and focus on the title given below:-

 • Islamic Civilization and 4th Industrial Revolution
 • Islam and current Politics
 • Islam and Science & Technology
 • Islam and Humanity Rights
 • Islam and Education
 • Islam and Environment
 • Islam and Economy & Finance
 • Islamic Law
 • Maqasid Syariah
 • Another related subject

 

Important Dates

Abstract Submission Deadline                            : 1 August 2018

Completed Research Paper Deadline                  : 15 September 2018

Seminar Date                                                       :  14 – 15 November 2018

Seminar Venue                                                    : Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi

 

Papers Guideline

Abstract and Research Papers must be prepared in Malay Language and emailed to sspislam2018@gmail.com.

 

Fees

Registration fees:-

Presenter: RM100

Presenter (Student) : RM50

Participant: RM50

 

Additional Papers  :-

Presenter : RM50

Presenter (Student) : RM20

Payment (cash/cash deposit/online banking) can be made to Universiti Kebangsaan Malaysia account ( 8002234307- CIMB BANK BERHAD).  Reminder, all payment made will not be returned.  Official Order payment will not be accepted.

 

Publication

Presented Research Paper will be published in Prosiding Seminar Serantau Peradaban Islam. Selected article will be published in Jurnal Hadhari when it fulls the blind reviewing process.

 

Inquires

For any inquiries please contact +603-8921 6995 or email to  sspislam2018@gmail.com.