Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

PUSAT HAL EHWAL PELAJAR

10 hours ago

Pokok rambutan daunnya lebat,
Tahu tak kenapa UKM hebat?
🤩
_
#MMM2020
#UKM50
#UKMHebat
#UKMLuarBiasa
#MasukUKM2020
#PendaulatAmanahNegara
#MengilhamHarapanMenciptaMasaDepan

« 1 daripada 81 »

Berita Terkini | Lagi Berita