ICELD E-PROCEEDING

NEW!!

 

FRONT COVER 

PRELIM ISBN

PROCEEDING CONTENTS

BACK COVER 

THEME 1: PEDAGOGY FOR DIVERSE LEARNERS

Strategi Pembelajaran Regulasi Kendiri dalam Meningkatkan Pencapaian Subjek Sains: Kajian Meta Analisis
Arniyuzie Binti Mohd Arshad

Errors in Substraction of Fractions Among Year 5 Pupils
Devaki A/P Periasamy, Kamariah bt Abu Bakar and Ahmad Fauzi b Mohd Ayub

Komik Sebagai Alat Pencetus Sifat Inkuiri di Malaysia
Hadi Akbar Bin Dahlan

Pendekatan Belajar Melalui Bermain dalam Meningkatkan Kemahiran Mengenal Huruf di Kalangan Kanak-Kanak Prasekolah
Hazlinda binti Abdul Rahman & Faridah binti Yunus

Kepentingan Penggunaan Boneka Sebagai Alat Permainan di Prasekolah
Lelasarifathulaiezam Abu, Noor Suryani Mohd Zain, Norliza Ahmad, & Rohaty Majzub

Aktiviti Seni Lukis yang Menyuburkan Perkembangan Kognitif Kanak-Kanak
Lim Shouk Hua

Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik di Kelas Prasekolah
Mazlina Binti Mohamad & Faridah Binti Yunus

Kesan Pembelajaran Berasaskan Projek Terhadap Kemahiran Abad Ke-21 Pelajar Dalam Topik Mitosis
Mispuah Hassan & Kamisah Osman

Kemahiran Teknik Pukulan bagi Sukan Sofbol Menggunakan Kaedah Video
Nor Azlin binti Ahmad Tarmidzi & Zanaton binti H.Iksan

Pendekatan Anologi bagi Meningkatkan Kemahiran Berfikir dalam Pengajaran & Pembelajaran Sains
Nor Mazliana Abdul Hashim & Zanaton H.Iksan

Keberkesanan Pembelajaran Berasaskan Masalah dalam Mata Pelajaran Perdagangan
Nor Rasyidah binti Mohd Rasid & Norasmah binti Othman

Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (Pdp) Padan & Pasang dalam Pembinaan Formula Kimia Tingkatan 4
Norfaizah Binti Ismail & Kamisah Osman

Strategi Pengajaran Membaca untuk Kanak-Kanak Prasekolah
Norhashimah Hassan, Siti Dayana Husain, & Noor Suryani Mohd Zain

Pelaksanaan Aktiviti Main Peranan di Makmal Pendidikan Awal Kanak-Kanak
Nur Sakinah Mohamad, Norliza Ahmad, Nurul Asikin Zahari, & Faridah Yunus

Penggunaan Analogi Bagi Pemahaman Konsep Sains yang Abstrak
Nurul Hafiffah Abdul Razak, Zanaton H Iksan

Penggunaan Teknik R-Meta dalam Aktiviti Penulisan Bahasa Inggeris Pelajar Universiti
Saadiah Kummin, Saemah Rahman, Shahlan Surat, Roselind Razali, & Chairozila Mohd Shamsudin

Aktiviti Kerja Lapangan dan Pemikiran Kritis Pelajar
Saravanan A/L Ramasamy & Lilia Halim

Engaging Students with Diverse Intelligence Strengths in Learning and Creating Music
Toh Lai Chee

THEME II: CURRICULUM, RESEARCH AND DEVELOPMENT

Literasi Pentaksiran Guru Sains
Khoo Sioh Gee & Kamisah Osman

The Integrated Islamic Education in Negara Brunei Darussalam
Maimun Aqsha Lubis

Kesesuaian Penggunaan Instrumen “Student Personal Responsibility Scale” Dalam Budaya Tempatan
Salleh Amat, Atini Alias, Zuria Mahmud, & Ku Suhaila Ku Johari

Dimensi Kekuatan Diri dalam Pembinaan Instrumen Jati Diri Pelajar Sekolah Menengah di Malaysia
Zamli Toti, Ruslin Amir, & Saemah Rahman

Lesson Study (Jogyoukenyu): Kajian Perbandingan Jepun dan Malaysia
Zanaton Binti H Iksan, Aidah Abdul Karim, Fariza Khalid, Effandi Zakaria, Rosseni Din, Md Yusof Daud, Roslinda Rosli

Perbandingan antara ‘Lesson Study’ dan Kajian Tindakan
Zarina Md Zain, & Zanaton H Iksan

THEME III: TECHNOLOGY AND DIVERSITY

Menjana Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (Kbat) Murid Melalui Sistem MyGSP
Abdul Halim Abdullah, Johari Surif, Nor Hasniza Ibrahim, Marlina Ali

Aplikasi Facebook bagi Melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (Pbs) Pendidikan
Hairul Faiezi Bin Lokman, & Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff

Teacher Trainees’ Evaluation of A Mobile Web-Based Resource: Go-Argue
 Jai Shree Bipinchandra, Parilah Mohd Shah, Rosseni Din, Norazah Nordin, Juhaida Abd Aziz

Peranan Perisian Multimedia Interaktif dalam Pembelajaran Awal Membaca di Kalangan Kanak-Kanak Prasekolah
 Julianty Idris & Rohaty Mohd Majzub

Penerokaan Ciri-Ciri Pelajar Pintar ICT
Mazalah Ahmad, Jamaludin Badusah, Ahmad Zamri Mansor, Aidah Abdul Karim

Kesediaan Kemahiran Literasi ICT dalam Kalangan Pelajar Orang Asli
Nor Syazwani Mat Salleh, Rosseni Din, Intan Farahana Kamsin, Siti Zuraida Abdul Manaf & Analisa Hamdan

M-Pembelajaran dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam
Norasmahani Hj Nor, Khadijah Abdul Razak & Shahlan Surat

Keberkesanan Modul ‘Virtual Field Trip (Vft)’ dalam Pembelajaran Biologi
Norbaizura Haris & Kamisah Osman

Aplikasi Perisian Google Drive Sebagai Alternatif kepada Sistem Atas Talian (OPAC)
Suzana Shaharuddin & Fariza Khalid

THEME IV: COUNSELING, MENTAL HEALTH & QUALITY OF LIFE FOR DIVERSE LEARNERS

Meneroka Keperluan Kemahiran Kehidupan Murid Berisiko Tercicir
Azlin Norhaini Mansor, Ummi Salamah Samadi, Mohamad Sattar Rasul, Khadijah Abdul Razak, Mohamad Yusoff Mohd Nor, & Norhayati Mohd. Noor

Keberkesanan Modul Idea-I Terhadap Kemahiran Daya Tindak dan Kemenjadian Murid (Efikasi Kendiri Kreatif)
Azmiza Ahmad, Saemah Rahman & Ruslin Amir

Play Therapy: Simbolik, Tema Dan Metafora Dalam Kepelbagaian Dapatan Kes Kaunseling
Ku Suhaila Ku Johari, Alina Ahmad, Siti Syahida Abd Ghafar & Wan Syarmiella Wan Samsudin

Kemahiran Keibubapaan dan Kesannya Terhadap Tingkah Laku Devian Pelajar Tingkatan Empat di SMK Taman Tasik
Mohd Fyirhan Roseli & Rohaty @ Norhatiah Mohd Majzub

Gaya Asuhan Keibubapaan: Kesannya Terhadap Tingkah Laku Devian Remaja di Sekolah dan Peranan Kauselor Sekolah
Neetiah Muthukrishna & Zuria Mahmud

Memfasilitasi Celik Akal dan Perubahan Melalui Genogram: Kaunseling Individu di Pusat Perlindungan Wanita
Nor Hasyimah Sudin & Zuria Mahmud

Peranan Ibu Bapa Dalam Pencapaian Akademik: Cabaran Abad 21
Nurul Amalina Mohd Yusoff & Amla Mohd Salleh

Penjagaan Kanak-Kanak dalam Kalangan Keluarga Dwi Kerjaya
Amrizal Amsah, Tajul Effandy Hassan, Puah Bee Leng, & Rohaty Mohd Majzub

Keperluan Kemahiran Kehidupan (Life-Skills) Murid Berisiko (At Risk)
Suria Huszaini & Azlin Norhaini Mansor

THEME V: HIGHER EDUCATION, ADULT EDUCATION & LIFELONG LEARNING

Minat Kerjaya, Efikasi Kendiri Keputusan Kerjaya dan Kesedaran Kerjaya Pelajar Bidang Pengajian Pertanian di IPTA di Semenanjung Malaysia
Milah Zainal & Ramlah Hamzah

Daya Tahan Pelajar IPT di Malaysia
Nordiyana Athirah Mohd Nordin, Norasmah Othman, Haliza Hussein

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Kerjaya dalam Kalangan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi (IPT)
Nurul Idayu Sulong & Amla Mohd Salleh

Pertalian Literasi ICT Abad ke-21 dan Kemahiran Boleh Pindah Untuk Mencapai Kelangsungan Kerjaya Bagi Pelajar IPT
Siti Zuraida Abdul Manaf, Rosseni Din, Analisa Hamdan, Nor Syazwani Mat Salleh, Ira Fazlin Fauzi, Aidah Abdul Karim, & Intan Farahana Kamsin

Efikasi Kendiri dalam Kalangan Pelajar di Sebuah Institusi Pengajian Tinggi Awam di Malaysia
Tengku Nor Afiza Bt Tengku Mohamed Nasir & Salleh Amat

Implementasi Pembelajaran Aktif dalam Pendidikan Islam di Institusi Pengajian Tinggi
Sri Andayani Mahdi Yusuf & Mohd Aderi Che Noh

THEME VI: ENTREPRENEUSHIP AND DIVERSITY

Tingkah Laku Kepimpinan Keusahawanan dalam Kalangan Guru Besar Berdasarkan Persepsi Guru
Maznah Ibrahim & Norasmah Othman

Keberkesanan Penerapan Elemen Keusahawanan di Kalangan Pelajar Sekolah Rendah: Satu Tinjauan
Nor Maisarah Bt. Mohamad Nordin & Halimah Harun

Hubungan Indeks Keusahawanan Pelajar dengan Niat Keusahawanan Pelajar Sekolah Menengah
Nor Zatol Hawa Mahbob & Nor Aishah Buang

Kreativiti, Efikasi Kendiri, dan Keinginan Keusahawanan Terhadap Tingkah Laku Pemilihan Kerjaya Keusahawanan
Nur Shifa’ Najihah Abd Razak, Hafizan Kosnin & Nor Aishah Buang

THEME VII: MULTICULTURALISM, ETHNICITY AND LANGUAGE EDUCATION

The nature of code switching in ESL Malaysian classrooms
Goh Mun Ting & Nooreiny Maarof

The Influence of Intervention based on CBM to Enhance the Ability of the Student in Writing Spelling at One Primary School in Lumajang, East Java
Imanuel Hitipeuw & Novia Nuril Firdaus

Attitudes towards Accented Speech: A Comparative Study between British English and Malaysian English
Nor Azlina Ramli & Parilah M. Shah

Secondary School Students’ Perceptions and Challenges towards Learning Literature Component in English Language Classroom.
Noraishah Intan Othman & Parilah M.Shah

Keberkesanan Peta Pemikiran I-Think dalam Penguasaan Menulis Karangan dalam Kalangan Murid Cina
Yahya Othman & Noor Hidayu Abd Rahim

THEME VIII: MANAGEMENT AND GOVERNANCE ON LEARNER DIVERSITY

Kepimpinan Transformasional dan Komitmen Kerja Guru di Sekolah Rendah SBT di Negeri Selangor
Mohamad Radzi Saidin, Azlin Norhaini Mansor, Mohamad Yusoff Mohd Nor, Jamallullail Abd Wahab

Tahap Kompetensi Pengetua SBT dan Hubungannya dengan Kepuasan Kerja Guru
Nur Amiza Binti Ghazali & Azlin Norhaini Binti Mansor

Amalan Komunikasi Pengetua dan Hubungannya dengan Kepuasan Kerja Guru
Nurul Iffat Zahari & Mohd Izham Mohd Hamzah

Amalan Penyeliaan Pengajaran dan Tahap Profesionalisme Guru Di Sekolah
R.Siti Syafiqah Syahmah R.A.Rahaman, Nor Hapipah Pakah, & Jamalul Lail Abdul Wahab

Tahap Amalan Kepimpinan Instruksional Guru Besar di Sekolah Cemerlang dan Kepuasan Kerja Guru
Rohana Abdullah & Azlin Norhaini Mansor

Kemahiran Memimpin: Perspektif Pemimpin Pendidikan Mengenai Kemahiran yang Diperlukan untuk Memimpin
Roselena Mansor & Mohd Izham Mohd Hamzah

Membangunkan Kapasiti Kepimpinan Sekolah Melalui Pembangunan Kumpulan Berbakat Kepimpinan Guru
Shuhaida Shamsudin & Mohd Izham Mohd Hamzah

Kepimpinan Transformasi Pengetua Abad ke-21
Siti Nadya Zynuddin & Mohd Izham Mohd Hamzah

THEME IX: INCLUSION & SPECIAL NEEDS EDUCATION

Latihan, Kompetensi dan Efikasi Guru Pendidikan Islam Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran di Daerah Hulu Langat
Khadijah Abdul Razak & Siti Rohani Bangi

Meningkatkan Kefahaman Murid Berkeperluan Pendidikan Khas Penglihatan Melalui Pembelajaran Aktif
Nor Jannah Hassan, Norshidah Mohamad Salleh, & Safani Bari

Penguasaan Kemahiran Sosial dalam Kalangan Kanak-Kanak Bermasalah Penglihatan
Norshidah Mohamad Salleh & Khalim Zainal

Penggunaan Ceso Mengurangkan Tingkah Laku Berebut-Rebut Murid Bermasalah Pembelajaran
Shahlan Surat

Penyesuaian dalam Kalangan Pelajar Pintar dan Berbakat di Universiti di Dalam dan di Luar Negara Mengikut Jantina
Tiagarajan Annamalay & Noriah Mohd Ishak

Tahap Pengetahuan Guru Sekolah Rendah dalam Penggunaan
VLE-Frog untuk Pengajaran & Pembelajaran
Ummu Salma Mohiddin & Fariza Khalid

Kesan Pembelajaran Sains Melalui Kaedah “Shake Game” Terhadap Daya Ingatan Dan Minat Murid-Murid

Vikneswaran M.Gunahlan & Zanaton H.Iksan

Pelaksanaan Perkhidmatan Intervensi Awal Bagi Kanak-Kanak Ketidakupayaan Penglihatan & Cabarannya di Malaysia

Wan Nor Diyana W Ahmad Norshidah Mohamad Salleh

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.