Pejabat Am i-CRIM
Pusat Pengurusan Penyelidikan & Instrumentasi
Kompleks Penyelidikan,
Universiti Kebangsaan Malaysia,
43600 UKM Bangi,
Selangor.