ISSN  0216-5636

  

Laman Utama
        Main Page

Sidang Editor
        Editorial Board

Panduan Penulis
        The Guide for Writers

Kandungan & Abstrak
        Content & Abstract

Borang Pesanan
        Order Form
 

Borang Laporan Penilai
        Reviewer Report Form
 

HUBUNGI KAMI / CONTACT US

Ketua Editor / Chief-Editor
ISLAMIYYAT
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA

 

Tel

:  +6 03-8921 3515 / 3054

Fax

:  +6 03-8925 3902

e-Mail

:   abasir@ukm.my
 

 

  Jilid / Volume 30    2008/1429H
  Jilid / Volume 29    2007/1428H
  Jilid / Volume 28    2006/1427H
  Jilid / Volume 27  Bil./No.   2005/1426H
  Jilid / Volume 27  Bil./No.   2005/1426H
  Jilid / Volume 26  2004
  Jilid / Volume 25  2004
  Jilid / Volume 24  2003
  Jilid / Volume 23  2002
  Jilid / Volume 22  2001
  Jilid / Volume 21  2000
  Jilid / Volume 20  1999
  Jilid / Volume 18-19  1997/1998
  Jilid / Volume 17  1996
  Jilid / Volume 14  1993
  Jilid / Volume 12  1991
  Jilid / Volume 11  1990
  Jilid / Volume 10  1989
  Jilid / Volume 1988
  Jilid / Volume 1987
 

Jilid / Volume 1986

  Jilid / Volume 19xx
  Jilid / Volume 19xx
  Jilid / Volume 1982
  Jilid / Volume 1981
  Jilid / Volume 1979
  Jilid / Volume 1977
     

Hak Cipta / Copyright Universiti Kebangsaan Malaysia, 2008/1428H