header iman my

Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (IMAN)
Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia

Telephone: +60389215280/4737
Fax: +60389254698
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
000118768
Hari Ini
Bulan Ini
43
43



Senarai Semua Makalah

Masa Depan Cerita Rakyat Masyarakat Orang Asli Jakun

Siti Fatiemah Sa’at & Jama’yah Zakaria

ABSTRAK

Cerita rakyat merupakan sebuah genre lisan yang disampaikan secara pertuturan dari satu generasi kepada satu generasi yang lain. Warisan ini wujud pada zaman datuk nenek moyang kita suatu ketika dahulu. Namun, keadaan dan masa berubah mengikut peredaran zaman yang semakin canggih dengan teknologi dan gadget yang semakin popular di pasaran sekarang. Dalam hal ini, cerita rakyat yang dahulunya dekat dengan masyarakat kini menjadi semakin jauh dan semakin dilupakan. Dalam penulisan ini, pengkaji mengkhususkan kajian terhadap cerita rakyat masyarakat Orang Asli Jakun yang semakin dilupakan oleh anggota masyarakatnya. Sekiranya tiada sebarang usaha yang dijalankan, cerita rakyat ini akan semakin pupus dan generasi akan datang tidak lagi mengenali cerita rakyat yang unik ini. Oleh itu, dalam penulisan ini, penulis akan memaparkan faktor –faktor yang menjadi punca kepada kepupusan cerita rakyat Masyarakat Orang Asli Jakun. Dengan menggunakan kaedah temubual ke atas beberapa orang responden, penulis dapat mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi masa depan cerita rakyat masyarakat tersebut.


Sila Log Masuk untuk Mencapai Teks Penuh bagi Makalah Ini