Emel Palsu : Pengesahan kecemasan.

Waspada dengan e-mel palsu yang diterima bertajuk “Pengesahan kecemasan.”.
Sila abai atau hapus e-mel seumpama ini yang memohon pengguna memberikan maklumat seperti di bawah.

Contoh emel palsu dibawah :

******************************************************************************************

From: “WEBMASTER (UKM)” <morganjane310@gmail.com>
Date: 5 Jan 2016 19:08
Subject: Pengesahan kecemasan.
To:
Cc:
Dear: Universiti Kebangsaan Malaysia Webmail pelanggan,Kami dengan ini mengumumkan kepada anda bahawa akaun e-mel anda telah
melebihi had simpanan itu. Anda tidak akan dapat untuk menghantar dan
menerima mel dan akaun e-mel anda akan dipadamkan daripada pelayan
kami. Untuk mengelakkan masalah ini, anda dinasihatkan untuk
mengesahkan akaun e-mel anda dengan mengisi butiran akaun anda di
bawah.

Alamat email:
Nama pengguna:
kata laluan:
Sahkan kata laluan:
Nama penuh:
Staf / Pelajar:

NOTA: Kegagalan untuk mengesahkan selepas 48 jam selepas menerima
pemberitahuan ini akan memproses penggantungan akaun e-mel anda dari
pangkalan data sistem baru. Proses pengesahan akan bermula serta-merta
selepas penyerahan butiran akaun anda.

Terima kasih atas kerjasama anda.

Perkhidmatan Teknologi Maklumat (ITS)
Copyright © 2016 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) · Hak Cipta Terpelihara.