Permohonan E-mel Kumpulan Kakitangan

Mulai 1 Julai 2014,  E-mel Kumpulan Kakitangan (@ukm.edu.my) boleh dimohon melalui Borang Permohonan E-mel Kumpulan Kakitangan