Visi dan Misi

Visi

Menjadi Universiti yang menjunjung dan menegakkan nilai integriti ke arah tadbir urus terbaik dan budaya kerja unggul serta membendung salahlaku dan pelanggaran etika organisasi.

Misi

Menjadi pusat rujukan kepada pengurusan isu-isu integriti di Universiti.