Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Institut Perubahan Iklim

Latest Awesome News

Kem Sehari Skuad Palma Emas 2017

JALINAN KERJASAMA BERSAMA YAYASAN PINTAR TARIKH: 6 MEI 2017 (SABTU) MASA: 8.00 PAGI – 5.00 PETANG TEMPAT: HUTAN PENDIDIKAN ALAM (HPA), UKM

Public Lecture

Space Science Centre (ANGKASA), Institute of Climate Change UKM will organize a Public Lecture as details below: Ionosphere & GNSS: INGV Activities at High and

Upcoming Events

Lagi Acara

Youtube Video