Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Institut Perubahan Iklim

Latest Awesome News

Public Lecture

Space Science Centre (ANGKASA), Institute of Climate Change UKM will organize a Public Lecture as details below: Ionosphere & GNSS: INGV Activities at High and

ADMISSION TO POSTGRADUATE PROGRAMMES (SEMESTER 1 ACADEMIC SESSION 2016/2017)

UKM offers intellectually challenging academic and professional postgraduate programmes for career advancement. Candidates are invited to apply for Doctor of Philosophy, Masters and Postgraduate Diploma

Upcoming Events

Lagi Acara

Youtube Video