Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Institut Perubahan Iklim

Felo

Prof. Dato’ Dr. Sharifah Mastura Syed Abdullah

Expertise

 • Environmental Sciences
 • Environmental Issues and Assesment
 • Remote Sensing

UKM Pure

Google Scholar


Dr. Mohammad Rashed Iqbal Faruque

Bidang Tugas

 • Metamaterials
 • Electromagnetic Wave and Propagation
 • Electromagnetic Radiation
 • Electromagnetic Compatibility
 • Antenna and Wireless Application

UKM Pure

Google Scholar


Dr. Teh Wai Leong

Bidang Tugas

 • Magnetospheric physics
 • Satellite data analysis

UKM Pure

Google Scholar


Dr. Sabirin Abdullah

Bidang Tugas

 • Ionospheric and GPS Research

UKM Pure

Google Scholar


Dr. Md Firoz Khan

Expertise

 • Atmospheric chemistry
 • Environmental chemistry

CV

UKM Pure

Google Scholar


Dr. Fatimah Ahamad

Expertise

 • Air Quality, Climate-Chemistry Interaction

Google Scholar