Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Institut Perubahan Iklim

Pentadbiran

Prof. Dr. Mohd Nizam Mohd Said

  • 03-89216771
  • m.n.said@ukm.edu.my

Expertise

  • Forestry Sciences - Biodiversity and Conservation - Dynamic of forest ecosystems.
  • Biological Sciences - Ecology -Terrestrial ecology.
  • Biological Sciences - Biodiversity and Conservation - Species diversity.

UKM Pure


Farhanah Md Isa


Rahmah binti Barun


Noor Shuhaira Rejab


Mohamad Firdaus Omar


Nur Afiqah binti Mohd Zaidi


Nur Zaimah Abd Wahid


Hamdan Ismail