Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Institut Perubahan Iklim

Pusat Sains Angkasa

Prof. Ir. Dr. Mardina Abdullah

Expertise

  • Manufacturing, Satellite Navigation
  • Ionospheric Research

UKM Pure

Google Scholar


Noridawaty Mat Daud


Siti Aminah Bahari


Muhamad Roszaini Roslan


Nurul Hajijah Hair


Mohd Azlan Shah Jaafar


Siti Aisyah Mohamed


Mohd Sayuti Che Hamid


Mohd Zaki Md Kalyubi