Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Felo Bersekutu

Dr. Fais Mansor

Expertise

Wireless Communication, Antenna and Propagation


Dr. Firdaus Mohamad Hamzah


Dr. Gan Kok Beng


Dr. Kalaivani a/p Chellappan


Dr. Lam Kuok Choy

Expertise

Geomorfologi, Kajian Fenologi Tumbuhan, Aplikasi Penderiaan jauh


Dr. Mokhtar Jaafar

Expertise

Kajian Guna Tanah, Geomorfologi, Kajian Kepenggunaan Tanah, Aplikasi GIS


Dr. Nur Shazwani Muhammad

Expertise

Water Engineering


Dr. Nurul Shazana Abdul Hamid

Expertise

Programming Languages, Electromagnetism, Geophysics


Dr. Wan Hana Melini binti Wan Mohtar

Expertise

Environmental Hydraulics


Encik Hilmi Sanusi


Ir. Dr. Rosdiadee Nordin

Expertise

Komunikasi Radio Bergerak


Prof. Dato’ Dr. Sharifah Mastura Syed Abdullah

Expertise

Geomorfologi Tropika, Kajian Hakisan dan Penerapan Penderiaan Jauh


Prof. Dato’ Ir. Dr. Othman A. Karim

Expertise

Hydraulic & Maritime Civil Engineering


Prof. Dr. Mahamod Ismail

Expertise

Komunikasi Peribadi dan Radio Bergerak


Prof. Dr. Mohammad Tariqul Islam

Expertise

 • Antenna Technology
 • Telecommunication Engineering
 • RF & Microwave Communication
 • Radio Astronomy Instrumentation

Prof. Dr. Mohd Talib Latif

Expertise

 • Atmospheric surfactants and humic-like substances
 • Composition of atmospheric aerosols
 • Composition of indoor dust
 • Source apportionment of atmospheric pollutants
 • Surface ozone and volatile organic carbons (VOCs)

Prof. Dr. Zaidi Che Cob

Expertise

 • Marine Biology and Ecology
 • Marine Aquaculture
 • Malacological studies
 • Marine Benthos
 • Reproduction, larval development and settlement of marine invertebrates
 • Registered Consultant (Marine Ecology)

Prof. Emeritus Dato’ Dr. Baharudin Yatim

Expertise

Tenaga Solar, Terma Solar, Pengeringan Solar, Fotovoltaik/ Solar energy, Solar Thermal, Solar Drying, Photovoltaic


Prof. Madya Dr. Che Radziah Che Mohd Zain

Expertise

Plant biochemistry


Prof. Madya Dr. Khairiah Jusoh

Expertise

 • Heavy metals pollution in the plant and soil
 • Heavy metals pollution in the paddy plant and paddy soil
 • Heavy metals pollution in the vegetables and vegetable soils

Prof. Madya Dr. Muzzneena Ahmad Mustapha

Expertise

 • Remote Sensing & GIS
 • Satellite Oceanography
 • Coastal and Marine Resource Management

Prof. Madya Dr. Norela Sulaiman


Prof. Madya Dr. Wan Juliana Wan Ahmad

Expertise

 • Plant community ecology
 • Assessment of species composition and diversity of mangrove forest
 • Biodiversity and conservation of wetland ecosystem

Prof. Madya Dr. Zaini Sakawi

Expertise

Pengurusan Alam Sekitar, Geografi Fizikal, Pengurusan Sisa Buangan (Pengukuran Bau dan Analisis)


Prof. Madya Ir. Dr. Nasharuddin Zainal

 • +603-8911 8368 & +603-89213527
 • nasharuddin.zainal@ukm.edu.my

Expertise

Kejuruteraan Komputer, Pemperosesan Imej dan Video, Pengecaman Corak


Prof. Madya Ir. Dr. Othman Jaafar

Expertise

Water Resources and Waste Water Treatment


Prof. Madya Sr. Dr. Adi Irfan bin Che Ani