Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Institut Perubahan Iklim

Ketua Pusat

Dr. Marlia Mohd Hanafiah

Expertise

Environmental Science, Marine Science and Geology


Prof. Ir. Dr. Mandeep Singh Jit Singh

Expertise

Radiowave Propagation, RFID, Satellit


Prof Madya Sr. Dr. Khairul Nizam Abdul Maulud

Expertise

  • Engineering Sciences - Geomatic
  • Engineering - Geographic
  • information system (GIS)
  • Engineering - Surveying and mapping
  • Engineering - Spatial data modelling and databasing

UKM Pure

Google Scholar