Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu

Jilid 1 Bil. 1

Jilid1 1) Sebuah Versi Baru Hikayat Misa Melayu Berdasarkan MS Or. 832 di Cambridge University Library
Jelani Harun


PDF
 2) Perkembangan Teori Kepemimpinan Islam-Melayu di Pascabina sejak Kedatangan Islam hingga Kini
Shaharir Mohamad Zain


 PDF
 3) Obituari Prof. Dr. Umar Junus (2 Mei 1934 – 8 Mac 2010): Perginya “A Man for All Theories”
Suryadi


 PDF
 4) Keupayaan Bahasa Melayu di Persada Antarabangsa
Ku Hasnita Ku Samsu, Adlina Ab Halim & Mohd Hafiz Sulaiman


 PDF
 5) Motif Kecerdikan dalam Sastera Lisan di Indonesia: Suatu Pemahaman Budaya dalam Upaya Harmonisasi Antara Etnik
Mujizah


 PDF
 6) Kelestarian Pantun: Rencah dan Leluhur Bangsa Dulu, Kini dan Selamanya
Siti Hajar Che Man


 PDF
 7) Masa Depan Cerita Rakyat Masyarakat Orang Asli Jakun
Siti Fatiemah Sa’at & Jama’yah Zakaria


 PDF
 8) Petua dan Pantang Larang Tradisional dalam Alam Melayu Sarawak
Hamidah Abdul Wahab


 PDF
 9) Pengaruh Warisan Sejarah dalam Industri Pelancongan Langkawi
Mohd Samsudin & Sulong Mohamad


 PDF
 10) Towards a Cross Cultural Design by Integrating Batik Motifs into the Persian Carpet Design
Mansoureh Rajabi Tanha & Izmer Amad


 PDF
 11) Masalah Alam Sekitar Berkaitan Perhutanan di Provinsi Riau, Indonesia
Jamaluddin Md. Jahi, Rusli Zainal & Muhammad Rizal Razman
 PDF

 

Translate »