Jilid 1 Bil.2

1) Analisis Komposisi Bahan Bata Purba, Candi Bukit Kechil, Lembah Bujang, Kedah
Zuliskandar Ramli, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, Adnan Jusoh & Yunus Sauman


PDF
 2) Estimating the Size of Human Settlement of Bujang Valley, Kedah Using Geographic Information System
Narimah Samat


 PDF
 3) Konflik Malaysia-Kesultanan Sulu: The Tertius Gaudens dan Hak-Hak Pihak dalam Pertikaian
Mohd Faizal Musa


 PDF
 4) Manuskrip ‘Umdat Al-Muhtajin Ila Suluk Maslak Al-Mufradin: Sumbangan Karya Abad 17 Masihi dalam Pembinaan Masyarakat Melayu Masa Kini
Fairuzah Basri, Salmah Hj. Ahmad & Mohd Syukri Yeoh Abdullah


 PDF
 5) Keris: Falsafah dan Isu Masa Kini
Khamis Mohamad & Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman


 PDF
 6) Cerita Lisan Jakun: Suatu Manifestasi Pengalaman dan Impian
Mohamad Luthfi Abdul Rahman, shaiful Bahri Md Radzi & Hanapi Dollah


 PDF
 7) Transformasi dan Pembangunan Luar Bandar: Keesan Ke Atas Penduduk dan Persekitaran
Haryati Shafii & Nurasyikin Miskam


 PDF
 8) Pelaksanaan Autonomi Daerah di Provinsi Riau
Tri Sukirno Putro, Abdul Latif Hj. Samian & Jamaluddin Md. Jahi


 PDF
 9) A Study of Islamic Conversion in Malaysia
Sayyid Buhar Musal Kassim, Mohd Syukri Yeoh Abdullah & Zawiyah Baba


 PDF
 10) Suatu Kajian ekologi Pemerintahan Tentang Dasar Pembangunan Persekitaran di Provinsi Riau
Ali Yusri & Jamaluddin Md. Jahi


 PDF
 11) Konsep Merantau ke Alam Melayu: Serampang Banyak Mata
Raja Masittah Raja Arifin
 PDF