Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu

Jilid 1 Bil.2

1) Analisis Komposisi Bahan Bata Purba, Candi Bukit Kechil, Lembah Bujang, Kedah
Zuliskandar Ramli, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, Adnan Jusoh & Yunus Sauman


PDF
 2) Estimating the Size of Human Settlement of Bujang Valley, Kedah Using Geographic Information System
Narimah Samat


 PDF
 3) Konflik Malaysia-Kesultanan Sulu: The Tertius Gaudens dan Hak-Hak Pihak dalam Pertikaian
Mohd Faizal Musa


 PDF
 4) Manuskrip ‘Umdat Al-Muhtajin Ila Suluk Maslak Al-Mufradin: Sumbangan Karya Abad 17 Masihi dalam Pembinaan Masyarakat Melayu Masa Kini
Fairuzah Basri, Salmah Hj. Ahmad & Mohd Syukri Yeoh Abdullah


 PDF
 5) Keris: Falsafah dan Isu Masa Kini
Khamis Mohamad & Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman


 PDF
 6) Cerita Lisan Jakun: Suatu Manifestasi Pengalaman dan Impian
Mohamad Luthfi Abdul Rahman, shaiful Bahri Md Radzi & Hanapi Dollah


 PDF
 7) Transformasi dan Pembangunan Luar Bandar: Keesan Ke Atas Penduduk dan Persekitaran
Haryati Shafii & Nurasyikin Miskam


 PDF
 8) Pelaksanaan Autonomi Daerah di Provinsi Riau
Tri Sukirno Putro, Abdul Latif Hj. Samian & Jamaluddin Md. Jahi


 PDF
 9) A Study of Islamic Conversion in Malaysia
Sayyid Buhar Musal Kassim, Mohd Syukri Yeoh Abdullah & Zawiyah Baba


 PDF
 10) Suatu Kajian ekologi Pemerintahan Tentang Dasar Pembangunan Persekitaran di Provinsi Riau
Ali Yusri & Jamaluddin Md. Jahi


 PDF
 11) Konsep Merantau ke Alam Melayu: Serampang Banyak Mata
Raja Masittah Raja Arifin
 PDF

 

Translate »