Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu

Jilid 2 Bil.1

imanJ2B1 1) Konsep Kebenaran Ilmu dalam Bahasa Melayu Berpaksikan Pandangan Islam yang Sejagat
Rozita Che Rodi, Hashim Musa, Salmah Jan Noor Muhammad & Nur Amirah Che Soh


PDF
 2) Memory and Local Stories: Sources of History and Knowledge
Ding Choo Ming


 PDF
 3) Penyelidikan Arkeometri di Negeri Pahang
Zuliskandar Ramli, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, Yunus Sauman & Adnan Jusoh


 PDF
 4) Amalan ‘Pendinding’ Rumah bagi Masyarakat Melayu Brunei: Tinjauan dari Perspektif Akidah Islam
Ku Hasnita Ku Samsu, Adlina Ab Halim & Mohd Hafiz Sulaiman


 PDF
 5) Word Familiarity in Sarawak Malay Dialect: Assessing Vocabulary of the Young
Radina Mohamad Deli, Rosnah Mustafa & Monaliza Sarbini-Zin


 PDF
 6) Proses Semantik Kata Kerja Bahasa Indonesia dan Bahasa Jerman
Hasmawati, Teo Kok Seong & Chong Shin


 PDF
 7) Isu Perbandaran dan Kualiti Hidup Penduduk Pinggir Bandar
Samruhaizad Samian @ Samion, Jamaluddin Md. Jahi & Azahan Awang


 PDF
 8) Sinkretisme dalam Amalan Perubatan Tradisional Masyarakat Melayu Sarawak: Penilaian dari Perspektif Islam
Monaliza Sarbini-Zin, Rosnah Mustafa, Radina Mohd Deli & Haikal Hammaad Zin


 PDF
 9) Karya Utama Syeikh Muhammad Nafis Al-Banjari: Analisa Teks Manuskrip Al-Durr Al-Nafis (MSS 225)
Noor Syahidah Mohamad Akhir


 PDF
 10) Analisis Bibliografi Karya HAMKA dalam Koleksi Perpustakaan Negara Malaysia
Zawiyah Baba & Zuraidah Hassan


 PDF
 11) Keindahan Bahasa dalam Lirik Lagu P. Ramlee
Nur Amirah Che Soh & Che Ibrahim Salleh
 PDF

 

Translate »