Jilid 3 Bil.3

Cover Iman 3(3) 2015 (outside) 1) Ilmu Perubatan Melayu Tradisional dari Naskhah-Naskhah Lama
Harun Mat Piah


PDF
 2) Cerita Lisan sebagai Sumber Pelancongan: Suatu Perbandingan di Malaysia dan Singapura
Mohamad Luthfi Abdul Rahman


 PDF
 3) Implementasi Dasar Sosial dan Impak kepada Komuniti: Kajian Perbandingan di Malaysia dan Indonesia
Mohamad Zahir Zainudin, Roziah Omar & Mohd Fauzi Kamarudin


 PDF
 4) Keyakinan terhadap Mistik Jawa dan Kepimpinan Politik Menurut: Kajian terhadap Ketua-ketua Kampung di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Indonesia
Eko Maristiyawan, Muhammad Harya Ramdhoni, Nidzam Sulaiman & Hertanto


 PDF
 5) Gaya Peralihan Kod dalam Kesusasteraan Multilingual di Malaysia
Mohammad Fadzeli Jaafar


 PDF
 6) Hikayat Nakhoda Muda: Biografi Melayu Abad ke-18
Noriah Taslim


 PDF
 7) Lexicon Variation and Distribution of Malay Dialect in Perak: A GIS Approach
Nor Hashimah Jalaluddin, Zaharani Ahmad, Harishon Radzi & Mustaffa Omar


 PDF
 8) Pengantar Hak Asasi Manusia Moden dan Hujah Sangkalan Ia Bertentangan Dengan Islam
Mohd Faizal Musa


 PDF
 9) An Analysis on Cosmology in the West and in the Malay World
Mohamad Nasrin Nasir


 PDF
 10) ICT and Philosophy: Harnessing the Socio-Digital Transformation
Abdul Latif Samian


 PDF
 11) Catatan dan Deskripsi Istilah-istilah yang Berkaitan dengan Sagu dalam Masyarakat Melanau
Chong Shin


 PDF
 12) Kesedaran Pembangunan, Kesediaan Diri dan Penerimaan Perubahan: Komponen Meningkatkan Kualiti Hidup Masyarakat Pinggir Bandar di Daerah Hulu Langat, Selangor
Samruhaizad Samian @ Samion
 PDF