Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu

Jilid 4 Bil.1

1) Transformasi Nilai Sistem Matrilineal Minangkabau dalam Penempatan Masyarakat Minang di Negeri Sembilan, Malaysia
Hermayulis, Hernadewita & Frengki Hardian


PDF
 2) The Phenomenon of “Celebrity Ustadz” in Indonesia On the Ethics of Dakwahtainment
Media Zainul Bahri


 PDF
 3) Ikan ( Pisces) dalam Peribahasa Melayu: Analisis Semantik Inkuisitif
Junaini Kasdan, Nor Hashimah Jalaluddin & Wan Nurasikin Wan Ismail


 PDF
 4) Cikgu Muhammad Zain Haji Ayob Pengasas Majalah Panduan Guru
Roslan Saadon


 PDF
 5) Kemelut Politik Zaman Kesultanan Melayu dalam Tuhfat al-Nafis
Amir Rullah Mohd Noor & Salmah Jan Noor Muhammad


 PDF
 6) Keterlestarian Kebudayaan
Shaharir Mohmamad Zain


 PDF
 7) Implementasi Ibadah Islam Sebagai Terapi Salah Seksual Remaja: Kajian Terhadap Pusat Perlindungan Wanita Terpilih di Selangor
Nurul Husna Mansor, Khairul Hamimah Mohammad Jodi, Fakhrul Adabi Abdul Kadir & Raihanah Abdullah


 PDF
 8) Penawaran Kursus Bahasa Asing di Universiti: Meninjau Pemilihannya dari Perspektif Nilai Ekonomi
Chong Shin & Doreen Ng Boon Sim


 PDF
 9) Kesinambungan Warisan Budaya Masyarakat Melayu Pantai Timur dalam Cerita Rakyat untuk Kanak-Kanak
Siti Zuhaidah Zakeria & Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi


 PDF
 10) Personaliti Sebagai Faktor Ekstralinguistik yang Mempengaruhi Pembelajaran Bahasa Kedua dalam Kalangan Pelajar Asing
Husna Hidayah Mansor & Rohaidah Kamaruddin


 PDF
 11) Sejarah Pemikiran Jema’ah Al-Quran Malaysia: Suatu Penilaian Terhadap Risalah Siaran Iqra’ dari Tahun 1993-an hingga Tahun 1995-an
Md Hasri Rajali


 PDF
 12) Zaman Prasejarah di Negeri Perlis dalam Konteks Arkeologi
Zuliskandar Ramli, Muhammad Afiq Omar, Muhammad Termizi Hasni & Muhammad Syafiq Mohd Ali


 PDF

 

Translate »