Jilid 4 Bil.3

1) Imperialisme Linguistik, Bahasa Negeri Sembilan dan Jati Diri: Apa, Mengapa, Bagaimana
Idris Aman, Norsimah Mat Awal & Mohammad Fadzeli Jaafar


PDF
 2) Manifestasi Unsur Interdiskursiviti Wacana Muamalat dalam Kerangka Sistem Ekonomi Konvensional
Mohamad Fitri Mohamad Yusoff, Zaitul Azma Zainon Hamzah, Pabiyah
Hajimaming @ Pabiyah Toklubok, & Hjh. Nor Azuwan Yaakob


 PDF
 3) Persepsi Belia Terhadap Etos Bangsa: Kajian di Lembah Kelang
Nazri Muslim, Mohd Mahadee Ismail & Azizah Ya’acob


 PDF
 4) Ma’rifatullah Menurut Shaykh Hamzah Fansuri
Yusri Mohamad Ramli, Mohd Syukri Yeoh Abdullah & Rohaimi Rastam


 PDF
 5) Graf Penomboran Al-Quran
Hazwani Che Ab Rahman, Nur Asyikin Hamdan, Abdul Latif Samian & Nazri Muslim


 PDF
 6) Makna dalam Puisi Terpilih Usman Awang 57
Nur Amirah Che Soh & Rohaidah Kamaruddin


 PDF
 7) Pemaknaan Kuasa dalam Kepimpinan Politik Melayu di Malaysia: Suatu Interpretasi Sejarah
Ahamad Jama’ Amin Yang, Mohd Samsudin & Izuan Razali


 PDF
 8) Analisis Pengelompokan Terhadap Klasifikasi Alat Repeh Bukit Bunuh 2010
Siti Khairani Abd Jalil, Jeffrey Abdullah & Mokhtar Saidin


 PDF
 9) Preserving the Cultural Bond towards Strengthening Sino-Malaysian Friendship
Ku Boon Dar


 PDF
 10) Apa Sainsnya Petua, Azimat dan Nujum?
Muhamad Shafiq Mohd Ali


 PDF
 11) Perubahan Kepimpinan Penghulu di Daerah Muar Tahun 1862 – 1940
Khalid Jusoh, Teo Kok Seong & Mohd Samsudin


 PDF