Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu

Jilid 4 Bil.3

1) Imperialisme Linguistik, Bahasa Negeri Sembilan dan Jati Diri: Apa, Mengapa, Bagaimana
Idris Aman, Norsimah Mat Awal & Mohammad Fadzeli Jaafar


PDF
 2) Manifestasi Unsur Interdiskursiviti Wacana Muamalat dalam Kerangka Sistem Ekonomi Konvensional
Mohamad Fitri Mohamad Yusoff, Zaitul Azma Zainon Hamzah, Pabiyah
Hajimaming @ Pabiyah Toklubok, & Hjh. Nor Azuwan Yaakob


 PDF
 3) Persepsi Belia Terhadap Etos Bangsa: Kajian di Lembah Kelang
Nazri Muslim, Mohd Mahadee Ismail & Azizah Ya’acob


 PDF
 4) Ma’rifatullah Menurut Shaykh Hamzah Fansuri
Yusri Mohamad Ramli, Mohd Syukri Yeoh Abdullah & Rohaimi Rastam


 PDF
 5) Graf Penomboran Al-Quran
Hazwani Che Ab Rahman, Nur Asyikin Hamdan, Abdul Latif Samian & Nazri Muslim


 PDF
 6) Makna dalam Puisi Terpilih Usman Awang 57
Nur Amirah Che Soh & Rohaidah Kamaruddin


 PDF
 7) Pemaknaan Kuasa dalam Kepimpinan Politik Melayu di Malaysia: Suatu Interpretasi Sejarah
Ahamad Jama’ Amin Yang, Mohd Samsudin & Izuan Razali


 PDF
 8) Analisis Pengelompokan Terhadap Klasifikasi Alat Repeh Bukit Bunuh 2010
Siti Khairani Abd Jalil, Jeffrey Abdullah & Mokhtar Saidin


 PDF
 9) Preserving the Cultural Bond towards Strengthening Sino-Malaysian Friendship
Ku Boon Dar


 PDF
 10) Apa Sainsnya Petua, Azimat dan Nujum?
Muhamad Shafiq Mohd Ali


 PDF
 11) Perubahan Kepimpinan Penghulu di Daerah Muar Tahun 1862 – 1940
Khalid Jusoh, Teo Kok Seong & Mohd Samsudin


 PDF

 

Translate »