Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu

Jilid 5. Bil 3

1) Sejarah Perkhidmatan Kesihatan Mental di Semenanjung Tanah Melayu Sebelum Perang Dunia Kedua: Sorotan Bahan Arkib Terpilih
Awaludin Bin Ahmadi & Nordin Bin Hussin


PDF
 2) Pembelajaran Bahasa Melayu dalam Era Globalisasi: Kajian Penggunaan Translanguaging
Mohamed Aidil Subhan Bin Mohamed Sulor


 PDF
 3) Keberkesanan Penggunaan Kaedah Permainan Bahasa Dalam Pembelajaran Penterjemahan Peribahasa
Nurul Huda Mohd Saad1 , Rafidah Abd. Karim , Farahidatul Akmar  & Zainab Mohd Zain


 PDF
 4) Unsur Alam dan Masyarakat dalam Teks Terjemahan Bahasa Melayu Surah arRahman
Salinah Jaafar


 PDF
 5) Penghayatan Agama (Religiosity) dan Praktis Keusahawanan: Analisis Implikasi dalam Pembangunan Usahawan Melayu
Solahuddin Abdul Hamid, Mohd Sobhi Ishak, Mohd Nizho Abdul Rahman, Mohd Akram Dato’ Dahaman @Dahlan & Hydzulkifli Haji Hashim 


 PDF
 6) Pengaruh Jaringan Sosial ke Atas Migrasi Pekerja Bugis – Indonesia ke Sabah
Syed Abdul Razak Sayed Mahadi, Hanafi Hussin, Suraya Sintang & Hadayat Rahmah Binti Hasan


 PDF
 7)  Terjemahan: Penipu, Antinomian (ibāhah)1 dan Pseudo-Sufi: Suatu Upaya Menyenaraikan Penjahat Spiritual (miscreants), Bahagian 1, Tulisan Hamid Algar
Diterjemahkan oleh: Mohamad Nasrin Mohamad Nasir
 PDF
Translate »