Jilid 5. Bil 3

1) Sejarah Perkhidmatan Kesihatan Mental di Semenanjung Tanah Melayu Sebelum Perang Dunia Kedua: Sorotan Bahan Arkib Terpilih
Awaludin Bin Ahmadi & Nordin Bin Hussin


PDF
 2) Pembelajaran Bahasa Melayu dalam Era Globalisasi: Kajian Penggunaan Translanguaging
Mohamed Aidil Subhan Bin Mohamed Sulor


 PDF
 3) Keberkesanan Penggunaan Kaedah Permainan Bahasa Dalam Pembelajaran Penterjemahan Peribahasa
Nurul Huda Mohd Saad1 , Rafidah Abd. Karim , Farahidatul Akmar  & Zainab Mohd Zain


 PDF
 4) Unsur Alam dan Masyarakat dalam Teks Terjemahan Bahasa Melayu Surah arRahman
Salinah Jaafar


 PDF
 5) Penghayatan Agama (Religiosity) dan Praktis Keusahawanan: Analisis Implikasi dalam Pembangunan Usahawan Melayu
Solahuddin Abdul Hamid, Mohd Sobhi Ishak, Mohd Nizho Abdul Rahman, Mohd Akram Dato’ Dahaman @Dahlan & Hydzulkifli Haji Hashim 


 PDF
 6) Pengaruh Jaringan Sosial ke Atas Migrasi Pekerja Bugis – Indonesia ke Sabah
Syed Abdul Razak Sayed Mahadi, Hanafi Hussin, Suraya Sintang & Hadayat Rahmah Binti Hasan


 PDF
 7)  Terjemahan: Penipu, Antinomian (ibāhah)1 dan Pseudo-Sufi: Suatu Upaya Menyenaraikan Penjahat Spiritual (miscreants), Bahagian 1, Tulisan Hamid Algar
Diterjemahkan oleh: Mohamad Nasrin Mohamad Nasir
 PDF