Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu

Jilid 6. Bil 2

1) Hubungan Jalinan Laluan Sutera Maritim antara Semenanjung Tanah Melayu dengan Siam Sejak Abad 14 Masihi Melalui
Bukti Arkeologi Maritim
Asyaari Muhamad


PDF
2) Analisis Rangka Rujuk Silang dalam Pantang Larang Suku Kedayan di Brunei: Fokus kepada Aspek Kehamilan dan
Bersalin
Ernie Zahdina Haji Md Seruddin


PDF
3) Retorik Pemerian dalam Ceramah Agama
Husna Hidayah Mansor, Nor Azuwan Yaakob & Zaitul Azma Zainon Hamzah


PDF
4) Perbezaan Budaya dalam Terjemahan Lagu-Lagu P. Ramlee
Muhammad Nur Akmal Rosli & Rohaidah Kamaruddin


PDF
5) Personalistik, Etiologi Penyakit, dan Sistem Perlindungan Diri: Menyingkap Perspektif Tradisi Masyarakat Melayu Kedah
Muhd Abdul Hadi Johari & Ahmad Hakimi Khairuddin


PDF
6) Dialek Melayu di Perak: Analisis Geolinguistik
Nor Hashimah Jalaluddin


PDF
7) Cerakinan Bahasa Ubian Mantanani: Satu Rungkasan Awal
Saidatul Nornis Hj. Mahali


PDF
8) Implikasi Hubungan Diplomatik Terhadap Kerajaan Melaka dan Kedah Berdasarkan Naskhah Melayu Tradisional
Salmah Jan Noor Muhammad


PDF
Translate »