Jilid 6 Bil.3

1) Tahap Pengetahuan, Penerimaan dan Penguasaan Pelajar Etnik Bidayuh Bukar Sadung dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Melalui Peta Pemikiran I-Think
Christine Anak Linsah & Zamri Mahamod


PDF
2) Metafora Konsep MANUSIA IALAH HAIWAN dalam Peribahasa Melayu dan Perancis Berkaitan Metafora Haiwan Kesayangan
Dinie Asyraf Salehan, Omrah Hassan @ Hussin & Zaitul Azma Zainon Hamzah


PDF
3) Dialek Terengganu dalam Penyampaian Dakwah: Analisis Sosiokognitif
Junaini Kasdan & Muhammad Fahmi Abu Hassan


PDF
4) Halia (Zingiber Officinale Roscoe) Menurut Perspektif Agama Islam dan Sains: Analisa terhadap Manuskrip Melayu Terpilih
Rita Nursuhaila Ridzuan, Nurulwahidah Fauzi, Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Khalijah Awang, Muhammad Widus Sempo & Haslinda Mohd Salleh


PDF
5) Pemertahanan Kearifan Lokal Pepatah-Petitih Sebagai Penguatan Sumber Daya Sosial bagi Masyarakat Tengger
Dwi Handayani & Mochtar Lutfi


PDF
6) Kearifan Masyarakat Prasejarah Jenderam Hilir Melalui Jumpaan Artifak Arkeologi
Muhamad Shafiq Mohd Ali & Zuliskandar Ramli


PDF
7) Sejarah Ukiran Kayu dan Hiasan Perahu di Pantai Timur Semenanjung Malaysia
Mohd Nasrulamiazam Mohd Nasir & Asyaari Muhamad


PDF
8) Pendekatan Analisa Morfologi Bandar: Satu Kajian Rintis Mengenai Perkembangan Kajian ke Arah Pemeliharaan Bandar Melayu
Syahidah Amni Mohamed & Nor Zalina Harun


PDF