Jilid 6(Terbitan Khas) Bil.1

1) Maklumat yang dikehendaki oleh pengunjung Orang Kurang Upaya: Satu Kajian Kes di Pulau Kukup, Tanjung Piai, Ledang Hills dan Taman Hutan Endau-Rompin
Shalini Sanmargaraja & Seow Ta Wee


PDF
2) Keselamatan Makmal Kimia Sekolah di Bandar dan Luar Bandar: Satu Kajian Kes di Cameron Highlands, Malaysia
Nur Liyana Ali, Goh Choo Ta, Sharifah Zarina Syed Zakaria, Mazl in Mokhtar & Sharina Abdul Halim


 PDF
3) Mengesan Perubahan Garis Pantai menggunakan aplikasi GIS di Pulau Carey- Pantai Morib, Selangor, Malaysia
Nor Lita Fadilah Rameli & Mokhtar Jaafar


 PDF
4) Kajian Spesies dari Genus Selaginella (Selaginellaceae) di Hutan Semenanjung Malaysia
Nurfarahain, Zainal, Haja Maideen Kader Maideen & Shaharuddin Mohamad Ismail


 PDF
5) Pendidikan Alam Sekitar melalui Pendidikan Aktiviti Luar untuk Kanak-kanak Sekolah Rendah
Azlinawati Abdullah, Sharifah Zarina Syed Zakaria & Muhammad Rizal Razman


 PDF
6) Inisiatif Industri Kimia untuk Tanggungjawab Korporat Sosial: Perspektif dari Ahli Akademik
Khai Ern Lee, Mazlin Mokhtar, Goh Choo Ta, Lubna Alam & Mahathir Amir


 PDF
 7) Keselamatan Makanan Berbungkus: Fokus kepada Pengurusan Alam Sekitar dan Peraturan Makanan 1985
Norul Hajar Nordin, Muhammad Rizal Razman & Sharifah Zarina Syed Zakaria
 PDF
 8) Kerangka Konseptual Pemilikan Rumah untuk Dayahuni Bandar
Elia Syarafina Abdul Shakur, Ahmad Fariz Mohamed & Abdul Samad Abdul Hadi


 PDF
 9) Keterpinggiran Berasaskan Pembangunan Orang Jahai di RPS Air Banun: Satu Analisis Sejarah dari Awal 1900 hingga 1980-an
Ronzi Mohd Yusoff, Sharina Abdul Halim, Mustaffa Omar, Joy Jacqueline Pereira & Hood Salleh


 PDF
 10) Impak Banjir Kilat di Kuala Lumpur – Ulasan Pendekatan dan Langkah Kehadapan
Norashikin Samsuri, Rabieahtul Abu Bakar & Tanot Unjah


 PDF
 11) Kesanggupan Membayar oleh Isi Rumah bagi Fungsi Perlindungan Kawasan Tadahan Air di Lembangan Langat, Selangor dengan Menggunakan Kaedah Penilaian Kontingen
Devika Krishnan, Shaharuddin Mohamad Ismail, Sara Kaffashi, Siwar Chamhuri, Faten Naseha, Pushpawani Ramloo


 PDF
 12) Pemetaan Kemiskinan dan Mengenal Pasti Golongan Miskin dan Kumpulan Miskin Menggunakan Sistem Maklumat Geografi
Siti Zalikha Zahari, Chamhuri Siwar, Shaharudin Idrus, Nor Diana Mohd Idris
 PDF