Jilid 7 Bil. 2

1) Pelaksanaan Wasiat Sebagai Medium Menentukan Kecemerlangan dan Kejatuhan Kerajaan Samudera Pasai dalam Hikayat Raja Pasai
Abdul Rahman Idris, Salmah Jan Noor Muhammad, Zariat Abdul Rani & Nik Rafdah Nik Muhamad Affendi


PDF
2) Struktur dan Unsur Estetika dalam Mantera Kaul Melanau di Mukah
Chong Shin & Pan Hui


PDF
3) Inovasi MatchApp dalam Membantu Pembelajaran Sains, Teknologi (S&T) dan Kejuruteraan
Junaini Kasdan, Harshita Aini Haroon, Nor Suhaila Che Pa, Zuhairah Idrus & Mohamed Roshimi Md Sahor


PDF
4) Penilaian Semula Hitungan Waktu Subuh di Alam Melayu
Kassim Bahali, Abdul Latif Samian, Nazri Muslim & Nurul Shazana Abdul Hamid


PDF
5) Hubungan Ryukyu-Utara Kepulauan Melayu dari Abad Ke-14 hingga Ke-17
Ku Boon Dar


PDF
6) Pengkaedahan Penterjemahan Bidalan Bahasa Melayu ke dalam Bahasa Inggeris
Nur Nadirah Zukefli & Vijayaletchumy A/P Subramaniam


PDF
7) Perambaan Sama (Peribahasa Bajau) Kota Belud, Sabah: Satu Diskusi
Saidatul Nornis Hj. Mahali


PDF
8) Dimensi Ilustrasi Visual dalam Manuskrip Pelaga Lembu Alam Melayu
Shahrul Anuar Shaari, Ab. Razak Ab. Karim, Mohammad Nazzri Ahmad & Nor Azlin Hamidon


PDF