Jilid 7 Bil.3

1) Keserataan Bahasa dan Budaya dalam Penterjemahan
Tuan Nur Aisyah Tuan Abdul Hamid


PDF
2) Penjelmaan Satu Fasa Kehidupan Manusia dalam Sȇrat Kangsa Adu-Adu Macapat
Dandung Adityo Argo Prasetyo & Turita Indah Setyani


PDF
3) Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Pembelajaran Bahasa Melayu dalam Kalangan Murid di SJKC Chung
Hwa Teluk Kemang
Alhaadi Ismail & Norimah Zakaria


PDF
4) Analisis Kontrastif antara Kata Hubung Bahasa Melayu dengan Konjungtor Bahasa Indonesia
Mohd Uzir Zubir & Rohaidah Kamaruddin


PDF
5) Pengaruh Motivasi dalam Pembelajaran Bahasa Jepun Murid Sekolah Menengah Kebangsaan
Nor Sahayu Hamzah, Zaid Mohd Zin & Mohd Abdul Ghafar Mohd Ghazali


PDF
6) Kisah Percintaan dan Penggemblengan Watak dan Perwatakan dalam Novel Popular Adam dan Hawa Karya Aisya Sofea
Nurul Hilwany Che Shaffne, Mohd. Zariat Abdul Rani, Norazlina Haji Mohd. Kiram & Muhd. Zulkifi Ismail


PDF
7) Pembelajaran Fleksibel Berasaskan Massive Open Online Course (MOOC) Suatu Transformasi dalam Pengajian Manuskrip Melayu
Salmah Jan Noor Muhammad


PDF