JIAE

JOURNAL OF ISLAMIC AND ARABIC EDUCATION

International Advisory


Prof. Dr. Ali Madkur
Institute of Educational Study
Cairo University
Egypt.

Prof. Dr. Haidar Putra Daulay
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Sumatera Utara
Indonesia.

Prof. Dr. Mahmoud Kamil al-Naqoh
Faculty of Education
Ain Shams University
Egypt.

Prof. Dr. Mohamed Amin Embi
Faculty of Education
Universiti Kebangsaan Malaysia
Malaysia.

Prof. Dato’ Dr. Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd. Yusoff
Akademi Pengajian Islam
Universiti Malaya
Malaysia.

Prof. Dr. Roushdy Ahmad Toiemah
Faculty of Education
Mansoura University
Egypt.

Prof. Dr. Shaikh Abdul Mabud
The Islamic Academy
United Kingdom.

Dr. Hj. Abdullah Bin Awang Lampoh
Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Bagawan
Bandar Seri Bagawan
Brunei Darussalam.

 

Assoc. Prof. Dato’ Dr. Ab. Halim Tamuri

Faculty of Education

Universiti Kebangsaan Malaysia

 


Copyright (c) Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISSN: 1985-6326