JIAE

JOURNAL OF ISLAMIC AND ARABIC EDUCATION

List of Reviewers

Ab. Halim Mohamad (Ph.D), Universiti Putra Malaysia

Ab. Halim Tamuri (Dato', Ph.D), Universiti Kebangsaan Malaysia
Abdul Basir Mohamad (Ph.D) Universiti Kebangsaan Malaysia

Abdul Razaq Ahmad (Ph.D), Universiti Kebangsaan Malaysia

Abdull Rahman Mahmood (Ph.D) Universiti Kebangsaan Malaysia

Adnan Abd Rashid (Ph.D), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Ahmad Munawar Ismail (Ph.D) Universiti Kebangsaan Malaysia

Ahmad Yunus Kasim(Ph.D) Universiti Pendidikan Sultan Idris

Arifin Mamat (Ph.D), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Asmawati Suhid (Ph.D), Universiti Putra Malaysia

Azhar Ahmad (Ph.D), Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak

Azhar Muhamad (Ph.D) Universiti Teknologi Malaysia

Azrilah Abdul Aziz (Ph.D) Integrated Advance Planning Sdn Bhd

Hamidah Yamat (Ph.D), Universiti Kebangsaan Malaysia

Hassan Basri Awg Mat Dahan (Ph.D), Universiti Malaya

Zarin Ismail (M.A.) Universiti Kebangsaan Malaysia

Adnan Yusopp (Ph.D), Universiti Putra Malaysia

Ismaiel Hassanein Ahmed (Ph.D), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Jamalullail Abdul Wahab (M.A.) Universiti Kebangsaan Malaysia

Januddin Sardi (Ph.D), Universiti Teknologi Mara

Kamarul Azmi Jasmi (Ph.D), Universiti Teknologi Malaysia

Kamarul Shukri Mat Teh (Ph.D), Universiti Sultan Zainal Abidin

Kamarulzaman Abdul Ghani (Ph.D), Universiti Kebangsaan Malaysia

Kamaruzzaman Yusoff (Ph.D), Universiti Kebangsaan Malaysia

Kaseh Hj. Abu Bakar (Ph.D), Universiti Kebangsaan Malaysia

Maimun Aqsha Lubis (Ph.D), Universiti Kebangsaan Malaysia

Md. Yusnan Hj. Yusof (Ph.D), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Misnan Jemali (Ph.D), Universiti Pendidikan Sultan Idris

Mohd Amin Embi (Ph.D) Universiti Kebangsaan Malaysia

Mohd Izham Mohd Hamzah (Ph.D) Universiti Kebangsaan Malaysia

Mohd Kamal Hassan (Ph.D), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Mohd. Aderi Che Noh (Ph.D), Universiti Kebangsaan Malaysia

Mohd. Isa Hamzah (Ph.D), Universiti Kebangsaan Malaysia

Mohd. Najib Abdul Kadir (Ph.D), Universiti Kebangsaan Malaysia

Mohd. Zahiri Awang Mat (Ph.D), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Muhammad Faizal A. Ghani (Ph.D) Universiti Malaya

Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff (Ph.D), Universiti Kebangsaan Malaysia

Pabiyah Hj Maming (Ph.D), Universiti Putra Malaysia

Rahimi Saad (M.A.) Universiti Malaya

Rosseni Din (Ph.D) Universiti Kebangsaan Malaysia

Salasiah Hanin Hamjah (Ph.D) Universiti Kebangsaan Malaysia

Samsilah Roslan (Ph.D) Universiti Putra Malaysia

Shaikh Abdul Mabud (Ph.D) The Islamic Academy, UK

Sidek Baba (Ph.D), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Suhailah Hussien (Ph.D), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Supyan Hussin (Ph.D), Universiti Kebangsaan Malaysia

Tajul Ariffin Nordin (Ph.D), Universiti Kebangsaan Malaysia (Mantan)

Wael Muin Said (Ph.D) Universiti Malaya

Wan Suhaimi Wan Abdullah (Ph.D) Universiti Malaya

Zaharah Hussin (Ph.D), Universiti Malaya

Zainab Ismail (Ph.D), Universiti Kebangsaan Malaysia

Zamri Ariffin (Ph.D), Universiti Kebangsaan Malaysia

Zamri Mahamod (Ph.D), Universiti Kebangsaan Malaysia

Zawawi Ismail (Ph.D), Universiti Malaya

Copyright (c) Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISSN: 1985-6326